I debatindlæg på siderne her spørger Erik Beck Jensen under overskriften ” Reklamesøjler frem for liv” (26. marts, red.) ind til TrygFondens prioriteringer inden for forebyggelse af drukneulykker og akuthjælp/ hjertestartere.

Generelt arbejder TrygFonden under kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel, og for hvert kerneområde er der knyttet en lang række projekter, herunder hjertestartere og redningskranse.

Hos TrygFonden kan man ansøge om redningskranse til opstilling ved søer, havne, strande og andre steder langs Danmarks kystlinjer. Det er en væsentlig prioritering fra TrygFondens side fordi, drukneulykker er den tredje hyppigste årsag til dødsfald i Danmark. Redningskranse skaber tryghed i de fællesskaber og foreninger, som har rekvireret kransene, hvilket er et af TrygFondens fornemmeste formål. Men TrygFonden har også andre prioriteringer i forhold til at mindske antallet af drukneulykker.

Sammen med Dansk Svømmeunion driver TrygFonden Kystlivredning, hvor ca. 200 livreddere hvert år passer på strandgæsterne på en række strande over hele landet. Alene i 2014 måtte livredderne redde 47 personer i land, som vurderedes at have været i livsfare. I alt gennemførte livredderne sidste sommer 60.760 indsatser.

På akutområdet har Tryg-Fonden også prioriteret en betydelig indsats. 3.500 personer falder hvert år om med hjertestop uden for hospital, og størstedelen af dem overlever desværre ikke.

TrygFonden donerer hvert år 100 hjertestartere fordelt over hele landet. Samlet set er der foreløbig hængt over 1.100 hjertestartere op -hjertestartere, der tilsammen har reddet 55 menneskeliv. I de kommende fem år bliver der i alt ophængt 520 hjertestartere i alle DSB-tog samt 65 hjertestartere på udvalgte stationer i hele landet. Tryg-Fonden har doneret en del af hjertestarterne og uddanner derudover 750 medarbejdere i at bruge hjertestarterne. I det hele taget donerer Tryg-Fonden mange førstehjælpskurser.

Som du kan læse arbejder TrygFonden på mange fronter for at få flere til at overleve hjertestop uden for hospital.

På samme måde som der ad mange veje arbejdes på at forebygge drukneulykker.

Det vil glæde mig meget hvis vore veje en dag krydses på et af de mange førstehjælpskurser, som TrygFonden står i spidsen for – de kan redde liv både til lands og til vands.

Det vil glæde mig meget hvis vore veje en dag krydses på et af de mange førstehjælpskurser.