Forsvarsforliget rummer mange ting denne gang. Udover nødvendig styrkelse af det militære beredskab og en indsats mod cyberangreb, så skal der sandsynligvis også bygges nye skibe til overvågning, inspektion og kontrol på havet. Samtidig fremgår det af aftalen, at ” udbuddet af nye miljøskibe genovervejes med henblik på at undersøge muligheden for en løsning, hvor nye militære fartøjer, udover den militære opgaveløsning, i nødvendigt omfang kan løse havmiljøopgaver”.

Det kan betyde, at fynske og danske værfter får muligheden for at byde ind på disse militære fartøjer. Det vil vi følge opmærksomt, når aftalen skal udmøntes i praksis. For der skal ikke være tvivl om, at vi har et skarpt fokus nye muligheder for fynske arbejdspladser -og på de fynske værfter.

Samtidig etableres der militærteknisk tilstedeværelse i Hans Christian Andersen Airport i Beldringe.

Der er flot opbakning til den spirende fynske droneudvikling, som vi med glæde kan se er i god udvikling og fremgang. Også her har vi skarpt fokus på alle nye muligheder i både erhvervet og i følgeerhvervene.

Forsvarsforliget er en god aftale, der rummer muligheder for fynsk vækst og nye fynske arbejdspladser.