Nærhospitaler, værnepligt for læger og 1000 nyansatte sygeplejersker, som ikke findes i den virkelige verden. Det er blot et par af de urealistiske forslag, som Socialdemokratiet har bidraget med til debatten om, hvordan vi nu og i fremtiden styrker danskernes sundhedsvæsen.

Socialdemokraternes forslag risikerer enten at sætte patientsikkerheden over styr, eller også er de bare komplet urealistiske. Det mener jeg, det mener Venstre, men også bl. a. professor og sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen og Lægeforeningen er kritiske over for delelementerne.

Som Kjeld Møller Pedersen sagde om Socialdemokratiets 1000 sygeplejersker: ” Det har ikke realisme bag sig”.

I efteråret foreslog Mette Frederiksen endda, at såkaldte ” nærhospitaler” i fremtiden skulle foretage mindre operationer som f.

eks. knæoperationer. Men at gå tilbage til fordums tids små lokale sygehuse -frem for moderne specialiseret behandling -ja, det risikerer at sætte patientsikkerheden over styr. Som formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkøbing, har udtrykt det: ” Vi skal ikke tilbage til lokale hospitaler, for de har jo vist sig historisk set at levere dårlig kvalitet og være utroligt ineffektive”. Og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg er også tvivlende.

Kjellberg kalder idéen for ” helt misforstået”. Danske patienter skal mødes af den bedst kvalificerede læge, når behovet for behandling opstår. Det er Venstres politik.

I forlængelse af forslaget om nærhospitaler fremlagde Socialdemokratiet et forslag, som Yngre Læger har kaldt for ” årtiers dårligste idé”: At indføre ” værnepligt” for nyuddannede læger, der tvinger lægerne til at arbejde i landdistrikterne, hvor man har problemer med lægedækningen. Og her er jeg også enig med både Yngre Læger og Lægeforeningens formand: Tvang er ikke vejen frem. Vi skal ikke tvinge læger til at tage jobs, de ikke vil have. Vi skal derimod skabe gode faglige og sociale rammer i landdistrikterne, så flere læger frivilligt tager dertil.

Sundhedshuse med flere fagligheder er, set fra min stol, en langt bedre vej at gå.

Yngre Lægers formand, Camilla Rathcke, udtrykte det således: ” Socialdemokratiet har åbenbart fundet inspiration i Maos kommunist-Kina, hvor man tvinger læger ud på landet – det overrasker mig mildt sagt, at det er den vej, Socialdemokratiet vil gå”. Vi var mange, der mildt sagt var overraskede over Socialdemokratiet.

Sidst, men ikke mindst, har Mette Frederiksen proklameret, at hun vil ansætte 1000 nye sygeplejersker allerede ét år efter et folketingsvalg.

Problemet med forslaget er bare, at der ikke findes 1000 ledige sygeplejersker.

Jeg er i tvivl: Er det endnu et eksempel på valgflæsk fra Mette Frederiksen, eller har hun bare ingen indsigt i, hvordan virkeligheden ser ud for vores sundhedspersonale? Én ting er sikkert: Mette Frederiksen giver løfter, hun ikke kan holde.

Mette Frederiksens og Socialdemokratiets sundhedspolitiske forslag er både uansvarlige og urealistiske -både i forhold til læger, sygeplejersker og patienter.

Man må undres over, at Socialdemokratiet intet har lært af tidligere tiders løftebrud, når man f. eks. lover danskerne 1000 sygeplejersker, der ikke findes.

Vi er i Venstre enige i, at vi skal have greb om lægemanglen i yderområderne.

Derfor har vi bl. a. opgraderet optaget på lægestudierne og sikret bedre muligheder for, at læger kan slå sig ned i yderområderne. I næste måned fremlægger regeringen et forslag til sundhedsreform.

En del af reformen sigter mod, at f. eks. de praktiserende læger og kommuner med nye sundhedsfælleskaber og f. eks. sundhedshuse skal have bedre muligheder for at tilse ældre og kroniske patienter med eksempelvis diabetes og KOL, så man ikke hver gang skal til tjek på et af de store sygehuse, langt fra hjemmet.

Vi har med finansloven for 2019 allerede taget en stribe initiativer for at sikre et bedre sundhedsvæsen. Men fælles for vores tilgang til løsninger på udforingerne er, at de ikke er luftkasteller -men løsninger, som kan realiseres i den virkelige verden.

Det er forskellen på rød og blå sundhedspolitik.