Frihed og fællesskab er en del af vores DNA i Venstre.

Det er værdier, vi hver dag kæmper for, og det er grundpillerne i vores samfund. For frihed giver den enkelte plads og mulighed for at udfolde sig, og med et stærkt og trygt fællesskab står vi klar til at gribe dem, der falder.

Jeg har et stærkt ønske om at styrke den enkeltes frihed, men også det kollektive fællesskab, fordi vi er afhængige af hinanden og den indsats, vi hver især bidrager med. Det handler om sammenhængskraft, respekt og om at ville Danmark og vores danske værdisæt.

Når vi i Venstre har styrket danskernes patientrettigheder, det frie valg og prioriteret behandlingsgaranti i det danske sundhedsvæsen, ja, så er det et udtryk for, at vi ønsker mere frihed for den enkelte. Når vi i Venstre har ønsket at øge tilskuddet til de frie skoler, så flere frit kan vælge, ja, så er det ud fra et ønske om at give de enkelte familier bedre muligheder for at kunne vælge den skoleform, som passer bedst til den enkelte familie og det enkelte barn.

Når vi i Venstre ønsker, at vores ældre i højere grad frit kan vælge, når det kommer til hjemmehjælp, genoptræning eller levering af mad, ja, så er det med et ønske om, at livet skal leves hele livet og selvbestemmelse over eget liv også gælder i alderdommen.

Men vi skal huske på, at en styrkelse af det frie valg kun er muligt, fordi vi grundlæggende har et stærkt fællesskab. Men et stærkt fællesskab kommer ikke af sig selv.

Siden valget i 2015 er der kommet mere end 150.000 nye arbejdspladser, og når flere bliver en del af det arbejdende fællesskab, er der flere til at bidrage vores fælles velfærd. Når flere bidrager, giver det mulighed for at løfte kernevelfærden. Et godt eksempel er danskernes sundhedsvæsen, som siden valget i 2015 er løftet med 5,5 milliarder kroner. Et stærkt sundhedsvæsen i et stærkt fællesskab. Det giver mening.

Frihed og fællesskab er kerneværdier for os i Venstre. Fællesskaber står stærkest, når de er båret af frihed. Frisind bygger på anerkendelsen af retten til forskellighed og frihed til at være den man er. Det er en kerneværdi for os i Venstre. Frihed, fællesskab og frisind er værdier, der er værd at kæmpe for i en tid, hvor danske værdier ofte sættes under pres.

Det handler om sammenhængskraft, respekt og om at ville danmark og vores danske værdisæt.