I sidste uge vedtog Folketinget en liberalisering af planloven. Det var en god dag for Danmark og et skridt, jeg har ventet længe på. I mine år som kommunalpolitiker er jeg ofte blevet mødt med ønsker om lempelser af planloven -både fra borgere og fra det fynske erhvervsliv.

Med liberaliseringen af planloven stiller vi os nu frem i forreste række og sikrer særligt landdistriktskommunerne nye muligheder for at fremme bosætning, turisme og vilkårene for det lokale erhvervsliv.

Som bosat i Faaborg-Midtfyn, Fyns største landkommune, i mere end 20 år ved jeg, at der lokalt er et stort ønske om, at for eksempel turismen får bedre udviklingsmuligheder.

Helt konkret åbnes der nu mulighed for, at tomme, overflødiggjorte bygninger lettere kan bruges til helt nye formål. Det kan for eksempel være et gammelt mejeri, der laves til en gårdbutik eller en gammel skolebygning, der bygges om til lokaler til liberale erhverv. Initiativer som kan bidrage til at skabe lokale arbejdspladser, øget bosætning og mere turisme i og omkring de bygninger og områder, der har udtjent deres oprindelige formål.

I alt for mange år har vi i Danmark også haftrigide regler for, hvordan, hvornår og af hvem et sommerhus kan benyttes.

De regler har vi nu taget et opgør med, så danske sommerhusejere får mulighed for at bruge deres sommerhuse i en større del af året. Efter et langt og slidsomt liv på arbejdsmarkedet får pensionister nu mulighed for at bo i deres sommerhuse hele året rundt efter blot ét års ejerskab i modsætning til tidligere, hvor de skulle have ejet det i otte år. Det giver de ældre større frihed til at tilrettelægge deres otium, som de helst vil, uden at skulle planlægge det mange år i forvejen.

Samtidig får kommunerne nu mulighed for at udlægge nye sommerhusområder til glæde for borgere og nye turister.

Siden valget i 2015 har vi i Venstre sat en markant dagsorden med skarpt fokus på, at livet skal leves, uanset om man bor på landet eller i byen. Som valgt folketingsmedlem på Fyn kan jeg se, at lokalt kendskab gør en forskel på de prioriteringer, som naturligt foretages i det daglige arbejde på Christiansborg.

For når vi sikrer lavere færgetakster til de sydfynske færger, når vi udflytter statslige arbejdspladser til Fyn, og når vi fjerner PSO-afgiften til særlig stor gavn for produktionsvirksomhederne og dermed sikrer lokale arbejdspladser på de fynske gartnerier, så er det fordi vi ved, at disse initiativer kan bidrage til at løfte væksten lokalt. Og Fyn har brug for initiativer som løfter væksten lokalt.