Svar til Hans Stavnsager ”Frivillighed skal foregå i foreninger”

Under overskriften ”Frivillighed skal foregå i foreninger”, taler Hans Stavnsager (A) her i avisen for, at frivillighed er noget, foreningerne skal tage sig af. Jeg deler det synspunkt så langt, at vi på alle måder skal bakke op om de frivillige initiativer, som vores mange foreninger tager.
Jeg er selv en del af det mangfoldige foreningsliv vi har i Faaborg og er ofte imponeret over foreningslivets evne til at mobilisere frivillige.
Men frivillighed er ikke kun noget, der er forbeholdt foreningerne. Der er masser af frivillige kræfter, bag initiativer som ikke er foreningsdrevne. Et godt eksempel er Faaborg Sommerrock, som hvert år understøttes af hundredevis af frivillige – både i og uden for foreningslivet. Det samme gør sig gældende i forhold til de tusindevis af frivillige timer, som især kvinderne bidrager med inden for kategorien ”frivilligt socialt arbejde”. Havnestuen i Faaborg er godt eksempel på, at her er de frivillige ikke nødvendigvis drevet af ”foreningsånden”, men af et brændende ønske om at bidrage positivt og tage et medansvar for en særlig gruppe mennesker.
Jeg har haft fornøjelsen af at bidrage med frivillige timer, både til Faaborg Sommerrock, i Havnestuen og til adskillelige sportsarrangementer. Fællesnævneren er, at frivilligt arbejde giver livsglæde og løfter os – uanset om vi er en del af en forening eller dukker op fordi vi gerne vil gøre en forskel.
Tendensen går mod, at flere og flere bidrager med en frivillig indsats på et mere individuelt niveau. I runde tal tager 43 % af alle danskere del i en eller anden form for frivilligt arbejde – og skal vi fastholde eller udbygge den trend kunne det være en oplagt mulighed, at vi på et tidligt tidspunkt i livet præsenterer vores børn for de mange glæder, som frivilligt arbejde giver den enkelte. Ud over forældre, som de gode eksempler kunne skolerne med den nye reforms muligheder komme i spil. Fremtidens Danmark har brug for, at vi alle bidrager i langt højere grad – også med en frivillig indsats.

Af: MF Jane Heitmann (V), Medlem af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune