Det nye sort hos socialdemokraterne er differentiering.

Når socialdemokraterne bliver afkrævet svar, og svaret er svært, så er kodeordet: Differentiering.

Lad mig komme med et par eksempler: Tobakspriserne skal differentieres, så unge skal betale en pris og ældre en anden.

Men hvem der er ung, og hvem der er ældre, det melder historien ikke noget om -ej heller hvad prisen skal være på cigaretter for henholdsvis unge og ældre.

Socialdemokraterne meldte for nylig ud, at tilskuddet til friskolerne skulle reduceres så voldsomt, at Friskoleforeningen vurderede, at op mod halvdelen af de fynske friskoler ville lukke.

Det kunne socialdemokraterne tilsyneladende ikke holde til, så seneste melding er nu, at friskoletilskuddet skal differentieres. Men hvem der må få og hvem der må gå -det er der ingen der ved, for socialdemokraterne vil ikke fortælle det.

Vi må forstå, at socialdemokraterne vil indføre tidligere pension. Men hvem de cirka 3000 personer er, der med socialdemokraternes 3 milliarder kan forlade arbejdsmarkedet tidligere, det er endnu en velbevaret socialdemokratisk hemmelighed.

Vi har fra Venstres side meldt klart ud: En pakke cigaretter skal stige med 20 kroner.

Tilskuddet til friskolerne skal ikke ændres, og alle skal have ret til tidlig pension, hvis man er nedslidt. Hvor svært kan det være? Ikke særlig svært hvis man ved, hvad man vil og har en ambition om at give vælgerne klar besked, inden vi allesammen står i stemmeboksen og sætter vores kryds.

Jeg stemmer blåt, for Venstre ved du hvor du har.

Godt valg.