Dansk Industri offentliggjorde for nylig en analyse, der viser, hvordan erhvervsklimaet i de danske kommuner er. Her ligger flere af de fynske kommuner rigtig godt. Eksempelvis er både Nordfyns Kommune og Nyborg Kommune strøget til tops med henholdsvis en fjerde og en syvende plads. Kommunerne måles på forskellige parametre, der alle har til hensigt at afdække, hvor gode de pågældende kommuner er til at fremme det lokale erhvervsliv. Men ikke nok med at disse to kommuner er gode til at fastholde et godt erhvervsliv. De er også Venstre-kommuner. Og dette er også tilfældet for fire ud af fem af de kommuner, der ligger i top fem i DI’s analyse. Venstre arbejder benhårdt for give erhvervslivet positive udviklingsmuligheder.

Jeg har været selvstændig i 12 år og ved af erfaring, hvor meget det betyder, når erhvervspolitikken peger i den rigtige retning. Og i Venstre ved vi godt, at en liberal erhvervspolitik er vejen frem. For har private virksomheder gode rammevilkår, så vækster de og skaber nye arbejdspladser.

Det kommer os alle til gode og styrker vores fælles velfærd. Derfor bliver jeg bekymret, når jeg hører, at Socialdemokratiet for eksempel vil hæve skatter, hæve arveafgiften og prioritere togskinner frem for en udvidelse af fynske E20, som det fynske erhvervsliv har så hårdt brug for -for nu blot at nævne et par eksempler. Det er den forkerte vej at gå og presser dansk velfærd på den lange bane.

De fynske kommuners flotte placering er noget, vi kan være stolte af, og en udvikling, vi skal bygge videre på. Et blomstrende erhvervsliv er alfa og omega for, at vi som samfund kan udvikle os, blive rigere og sammen investere mere i vores fælles fremtid. Det er sund fornuft.