Svar til Karen Klint 11. juni 2014 ”Slut med forskelsbehandling af psykisk syge”

De sidste tre år har regeringen arbejdet på en handleplan for psykiatrien – og nu er den her. De seneste uger har vi her i avisen kunne læse adskille medlemmer af regeringen rose planen – enkelte har sågar kaldt regeringens initiativer på psykiatriområdet for ”historiske”. Men planen er ikke meget andet end gammel vin på nye flasker.

Psykiatrien har brug for et løft. Venstre har stillet sig i spidsen med et ønske om at booste psykiatrien med de alle de satspuljemidler, som regeringen netop har fundet ved en gennemgang af åregamle satspuljekonti.  Desværre har regeringen ikke delt den ambition. Hvorfor, må man spørge sig selv. De røde partier lovede jo ellers danskerne før valget i 2011 at prioritere psykiatrien med 2 mia. over finansloven. Det er ikke sket.

Regeringens psykiatriplan er en lille fin plan med flere gode initiativer bl.a. i forhold til den ambulante psykiatri. Men efter næsten tre års arbejde kunne man godt forvente, at planen ville indeholde en lang række nye initiativer. En gennemgang af psykiatriplanen viser, at planen kun indeholder 10 nye initiativer. Det kan vel næppe kaldes historisk, når f.eks. initiativer som inklusion i folkeskolen allerede ligger som en del af folkeskolereformen, og forsøg med bæltefri- og tvangsfri afdelinger ligger i den finanslovsaftale, som regeringen indgik med Venstre sidste år.

Planen er derfor ikke meget andet end gammel vin på nye flasker – og det er ærgerligt. Jeg havde gerne set, at psykiatriplanen havde indeholdt initiativer inden for f.eks. børne- og ungdomspsykiatrien, at regeringen havde lagt op til at reducere de alt for lange ventelister i psykiatrien og til at give patienterne reelle rettigheder i forhold til hurtig behandling. Det lader til, at et sådan ønske må afvente et regeringsskifte – og det kan kun gå for langsomt.