Vi bliver flere og flere ældre i Danmark. Alene de sidste 20 år er antallet af ældre med type2-diabetes fordoblet.

Det skal vi ikke acceptere.

Derfor er der behov for en helt ny national plan for diabetes-indsatsen, som både sigter mod en styrket forebyggelsesindsats og bedre muligheder for et godt liv, når man er syg med diabetes.

Diabetes har vidtrækkende konsekvenser for de danskere, der lever med sygdommen.

Når én i familien bliver syg, rammer det ofte hele familien hårdt. Man skal omstille sig til en hverdag med blodsukkermåling og insulin. Særligt når børn bliver syge, rammer det hårdt. Bekymringer om insulin kommer til at fylde i hverdagen på legepladsen og i frikvartererne. Men også for mor og far ændres familielivet for altid. For det er en udfordring at håndtere et barn med en alvorlig kronisk sygdom.

For os i Venstre har det været afgørende, at glukosemålere til børn og unge indfases nu og her, fordi vi ved, at moderne behandlingsteknologi kan være en kæmpe hjælp i hverdagen og kan bidrage til at mindske risikoen for følgesygdomme senere i livet. Men også bedre muligheder for rådgivning til familier med diabetes-børn skal bidrage til at skabe tryghed i en turbulent hverdag.

Forskellige behov

Mennesker er forskellige og har forskellige behov og præferencer. Sådan er det også for diabetes-patienter.

Derfor er det afgørende, at en moderne diabetesindsats er tilpasset den enkelte -så både børn, unge og ældre modtager den behandling, som bedst matcher de individuelle behov. Som en del af den nye handlingsplan vil Sundhedsstyrelsen udvikle et værktøj, der skal gøre det lettere at » behovs-vurdere « den enkelte, så behandlingen stemmer overens med patientens situation, ressourcer og motivation.

Det giver god mening i en omskiftelig verden, at vi tager så store individuelle hensyn som muligt. Jeg er sikker på, at det bedste liv for den enkelte er et liv, man selv har haft indflydelse på -også når det handler om behandling.