De seneste mange år er der sket rigtig store fremskridt inden for vores sundhedsvæsen. Der er kommet bedre behandling, kortere ventelister, og så har patienterne også fået flere rettigheder. Vi er nået et langt stykke ad vejen, men vi er endnu ikke i mål.

Der tegner sig et billede af, at de geografiske forskelle mellem vores fem regioner på blandt andet behandlingstilbud og udredning simpelthen er for store. Hos os i Region Syddanmark behandles kræftpatienterne til tiden, ligesom retten til hurtig udredning i langt hovedparten af tilfældene overholdes.

Men hvis man bor i Region Sjælland eller i Region Hovedstaden, er man pludselig langt dårligere stillet.

Det, synes vi i Venstre ikke, er retfærdigt. Det er heller ikke retfærdigt, at patienter falder mellem to stole, når de bevæger sig rundt mellem kontroller og konsultationer hos familielægen, kommunale sundhedstilbud og behandling på det lokale sygehus.

Regeringen har præsenteret en ny sundhedsreform, der skal styrke vores sundhedsvæsen på tværs af landsdelene, rykke sundheden tættere på borgerne og sørge for flere hænder til arbejdet. Reformen bakker vi op om i Venstre.

Med seks milliarder kroner i en ny nærhedsfond sikrer vi flere lokale sundhedshuse tæt på de mennesker, der har brug for hjælp, flere medarbejdere og flere akutbiler.

Reformen sikrer, at der i fremtiden bliver taget hånd om manglen på både sygeplejersker og læger i almen praksis. Ved at uddanne 2000 flere sygeplejersker og oprette flere uddannelsesstillinger for læger sikrer vi, at der i fremtiden er både kompetencer og forskellige fagligheder til at tage hånd om din og min sundhed.

Alene i Nyborg har 50 procent af alle lægepraksis lukket for tilgang af nye patienter, i Svendborg har 68 procent lukket, og på Langeland har 60 procent lukket. Det er voldsomme tal, særligt set i lyset af at vi inden for de næste 10 år forventer, at 10 procent af alle praksislæger vil gå på pension. Det udfordrer især børnefamilier og ældre medicinske patienter, når rejsen til familielægen bliver lang. At uddanne er et langt, sejt træk, men det vil bidrage til en varig løsning af for eksempel problemerne med rekruttering af sygeplejersker på sygehusene og lægemanglen flere steder i landet.

Det glæder mig rigtig meget, at Region Syddanmark er en af de regioner, man bruger som eksempel, når der skal findes inspiration til et endnu bedre sundhedsvæsen i hele Danmark. Vores region er nemlig ofte et eksempel til efterfølgelse, når det handler om at sikre et godt og ikke mindst sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der ydes god behandling centreret omkring borgeren. Det håber vi, at andre dele af landet også kan få glæde af.

Med den nye reform sikrer vi et markant kvalitetsløft og et sundhedsvæsen med behandling tættere på den enkelte borger – både her på Fyn og i resten af Danmark.