Vi SKAL have vendt den negative spiral på Fyn og gøre Fyn til et sted, hvor man kører hen og ikke blot henover i transit. Der er utallige strukturelle parametre at skrue på, når man skal vækste et område. En af de mest indlysende – men også dyreste – er infrastrukturen. En broforbindelse mellem Fyn og Als er helt oplagt og uden tvivl det mest effektive middel til at skabe fornyet vækst.

På Fyn har vi alle de gode argumenter for, at broforbindelsen bør etableres så hurtigt som overhovedet muligt. Sønderborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark er gået sammen, i et unikt samarbejde, om at lave en forundersøgelse, som bl.a. skal afdække de miljømæssige konsekvenser, anlægskonceptet og de samfundsøkonomiske aspekter.

Skal vi fastholde de akademikere, som uddannes på SDU, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og samtidig gøre Fyn til et centralt sted at bo – så er broen helt nødvendig. Det fynske erhvervsliv er præget af mindre virksomheder med for få akademiske kompetencer, sammenlignet med andre regioner. En broforbindelse vil hæve kompetenceniveauet og på sigt øge indkomstniveauet for os fynboer. I øjeblikket tales der meget om en ”Kattegat-forbindelse”, som uden tvivl vil gavne både København og Århus. Men får vi ikke samtidig en forbindelse mellem Als & Fyn, vil hele Region Syddanmark blive hægtet af og formentlig ligge øde hen om få årtier. Med det nye Udvikling Fyn arbejdes der kommunalpolitisk benhårdt på at samle Fyn og skabe grobund for fornyet vækst. Nu er det tid til et mere målrettet landspolitisk fokus på Fyn. Økonomien bør ikke skræmme nogen. Femern-forbindelsen koster i omegnen af 40 mia. kroner. En bro Fyn/Als vil formentlig kunne bygges for ca. 15 mia. kroner. Man kunne forstille sig broen finansieret af en fælles opsparing af bloktilskuddet og et offentligt-privat-partnerskab, hvor broen i sidste ende er selvfinansieret via brugerbetaling. Den model har man tidligere brugt ,med stor succes, i forbindelse med den Sønderjyske motorvej. ”Hvor der er en vilje, er der en vej”, lyder et gammelt ordsprog. Lad os samle alle politiske kræfter og sammen arbejde for ”En ny vej for Fyn”.