I sommer blev min 11-årige søn og jeg vækket en nat , fordi en eller flere tyve var på vej ind gennem et vindue i vores hjem. Det var en grim oplevelse.

Ifølge statistikken er vi desværre ikke de eneste, som har haft den oplevelse. Odense er den mest indbrudsplagede by i hele Danmark. Vi skal have vendt statistikken, så de fynske hjem igen bliver trygge steder for familier at sove i og komme hjem til.

Indbrudskriminalitet underminerer tilliden til det trygge fællesskab, vi alle ønsker at være en del af, og det er helt uacceptabelt. Derfor har Venstre foreslået en tryghedspakke med bl. a. fokus på mere synligt politi.

Vi vil også styrke det internationale samarbejde på tværs af landegrænser, så vi sammen med politi i andre lande kan indkredse de kriminelle grupper, som bl. a. tager til Danmark på “indbrudstogter”.

Danmark er det land i Norden, som har flest indbrud, og det land i Europa, som har næstflest indbrud. Venstre vil vende statistikken og sikre trygge hjem for dig og din familie.