Lad det være sagt med det samme – jeg er glad for folkeskolereformen. Nye vinkler, anderledes og spændende undervisning kan løfte niveauet og styrke inklusionen af elever med særlige behov. Derfor ærgrer det mig, at regeringen nu tror, at man i slipstrømmen på folkeskolereformen kan presse inklusion af elever med særlige behov ned over hovedet på lærerne med lovgivning og måltal.
Det giver ingen mening at presse lærerne med måltal. Hastværk gavner ikke børnene. Lærerne kender deres elever bedst. Derfor skal tempoet i inklusionsindsatsen ikke dikteres fra Christiansborg. Det giver derimod mening, at inklusion tilrettelægges efter elevsammensætningen, forældre-ressourcerne og samspillet mellem ledelse, lærere, pædagoger og skolepsykologer.
En god og meningsfuld inklusionsindsats starter på lærerværelset og ikke ved et skrivebord i Undervisningsministeriet.

Af: MF Jane Heitmann (V)