Som medlem af Trygfondens repræsentantskab har jeg fokus på, at 3500 personer hvert år i Danmark oplever et hjertestop uden for hospital, og at kun 11,3 pct. overlever. Overlevelsen er steget en del de seneste år, og jeg har selv på Fyn været med til at overrække hjertestartere, som jeg ved, kan gøre en forskel.

Jeg har også personligt haft hjertestop og andre livstruende akutte situationer tæt inde på livet både privat og i det offentlige rum. Ikke alene skal man tænke hurtigt og vide, hvordan man bruger det, man har lært på et førstehjælpskursus, men man skal også i nærkontakt og kæmpe for et andet menneskes liv. Det er altså noget, der kræver sin mand/ kvinde, skulle jeg hilse og sige.

Overlevelseschancen efter hjertestop falder med cirka ti pct. for hvert minut, der går uden hjertelunge-redning, og derfor kan hurtig akuthjælp og brug af en hjertestarter redde liv.

Jeg har for nylig været på besøg hos FirstAED på Langeland, hvor jeg har mødt nogle aktive akuthjælpere og ildsjælene bag det system, der kalder akuthjælpere og hjertestartere ud til akutte situationer på øen, og jeg er imponeret.

FirstAED har i 2011 opfundet en teknologi til at kalde på akuthjælpere baseret på deres aktuelle GPS-position ved hjælp af ny smartphone-teknologi, og de har været i drift på Langeland siden marts 2012. En vedholdende kvalitetsorienteret indsats og fokus på at bevise resultaterne med forskning har gjort det muligt at vinde en ordre på at udbrede systemet til hele Region Syddanmark, og nu er deres næste mål at gøre en forskel i hele Danmark. Det er en super positiv erhvervshistorie fra et hjørne af Danmark, hvor det ofte er en udfordring at drive virksomhed.

Visionen om at redde liv i hele Danmark ved hjælp af bedre frivillig akuthjælp fortjener, at vi alle – både fra Christiansborg, Danske Regioner og i KL -stopper op og lytter til budskabet om, hvordan vi sammen med en målrettet og fokuseret indsats kan redde flere liv.

Vi skal være åbne for samarbejde med frivillige akuthjælpere – ikke kun på landet, hvor de pga. de lange ambulanceresponstider naturligvis kan gøre en forskel, men også i byerne, hvor akuthjælpere ville kunne nå frem på en-to minutter og derfor gøre en afgørende forskel for den samlede nationale overlevelse efter hjertestop. For det bekymrer mig, at ambulancen kun sjældent når frem til patienten på under fem minutter her på Fyn – det gælder også Odense. Vi ved, at hurtig hjælp er afgørende for overlevelse.

Resultaterne fra Langeland med mange akuthjælpere i spil peger iflg.

FirstAED i retning af, at der hvert år vil være ca. 700 danskere ekstra, som kan få en ny chance efter et hjertestop.

Det er interessante tal, som er værd at arbejde videre med, og som jeg tager med i mit videre arbejde for at styrke danskernes sundhed – også efter et hjertestop.

[ Resultaterne fra Langeland med mange akuthjælpere i spil peger iflg. FirstAED i retning af, at der hvert år vil være ca. 700 danskere ekstra, som kan få en ny chance efter et hjertestop.