Afvikling frem for udvikling. Sådan lyder den nedslående konklusion i den nye rapport fra Dansk Byplanlaboratorium. Ifølge rapporten er det bedste svar på fremtidig udvikling i landsbyerne tilsyneladende nedrivning. Det er ganske enkelt ’københavneri” af værste skuffe.

Det undrer det mig meget, at by- bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen ikke promte har tilbagevist strategien. Det rejser jo en lang række spørgsmål fra alle os ude i landdistrikterne – for hvilke byer er det, som skal jævnes med jorden – og hvornår?

Carsten Hansen har nu siddet som minister i mere end to år og har endnu ikke vist hverken handlekraft, interesse eller vilje til at gennemføre reelle forbedringer, som kan hjælpe de landsbyer, der er plaget af forfald, affolkning og alt for mange usælgelige huse. End ikke et reelt lovforslag er det blevet til. Det er ærgerligt – for der er brug for en minister, som er villig til at sikre udvikling i hele Danmark.

Venstre  har gennem lang tid  presset  på for at sikre udvikling og arbejdspladser – også i udkantsområderne.  Et  eksempel er boligJob-ordningen, som Venstre fik genindført og udvidet i forårets Vækstaftale til gavn for jobskabelse i byggeriet og vækst i sommerhusområderne.

Regeringen er siden gået en anden vej, bl.a. med et forslag om , at indføre roadpricing for lastbiler – det ville have ramt knusende hårdt i landdistrikterne, hvor virksomheder med langt fra produktion til afsætning har et stort transportbehov. Roadpricing for lastbiler ville være gift for vækst og arbejdspladser i store dele af provinsen. Derfor var det glædeligt, at regeringen efter massivt pres fra Venstre kom til fornuft og droppede forslaget. Sidst men ikke mindst har regeringen strammet planloven, så det bliver vanskeligt at lave udvikling i kystnærhedszonen, hvilket især rammer landdistriktskommuner med lange kyststrækninger – Venstre har igen og igen talt imod regeringens planlovsstramninger, så vi glæder os over, at regeringen med sin Vækstplan for Turisme tilsyneladende vil se nærmere på at rulle sine egne stramninger tilbage.

I Venstre siger vi nej til ’københavneri’ og ”ja” til vækst og arbejdspladser – også i landdistriktsområderne.

Af: MF Jane Heitmann (V), medlem af Folketingets By- og Boligudvalg samt Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn.