Danmark har brug for udvikling i hele landet og ikke kun omkring de store byer. Derfor forslår Venstre helt konkret, at planlovens bestemmelser lempes, så der kan komme fart på udviklingen i landdistrikterne. Fyn har brug for, at styrke bosætningen ved f.eks. at gøre det nemmere at drive erhverv i nedlagte landbrugsejendomme.
Mange sektorer i dansk erhvervsliv er pressede bl.a. pga. regeringens afgiftspolitik, som i høj grad har gjort det dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed. Vi forslår med finansloven for 2014 en helt ny selvfinansierende låneordning for yngre landmænd og fiskere, som er udfordrede af gældproblemer og har begrænset adgang til finansiering. Nye lånemuligheder kan være med til, at sætte gang i en positiv udvikling for erhverv uden for de store byer.
Det er skuffende, at regeringen ikke har afsat en eneste ny krone til landdistrikterne på finansloven for 2014. Minister for By-,Bolig- og Landdistrikter, Carsten Hansen (S) har tidligere pralet med, at have afsat 200 mio. kr. til landdistrikternes nedrivningspulje på finansloven. Men sandheden er at de 200 mio. er afsat i vækstaftalen tilbage i april – en aftale som Venstre i øvrigt er en del af. Den succesfulde nedrivningspulje blev igangsat af den tidligere VK-regering og har bl.a. det formål, at styrke de små landsbyer til positiv byudvikling. Desværre har nedrivningspuljen hverken fået tilført penge i finanslovene for 2012, 2013 eller 2014, mens Carsten Hansen har været minister.
Til trods for at regeringen har nedsat et ministerium for landdistrikterne, har vi endnu ikke set en samlet strategi eller plan for udviklingen i landdistrikterne. Vi er mange der venter på et seriøst udspil, som kan sætte gang i udviklingen i landdistrikterne – så kom i arbejdstøjet, minister.

Af: Jane Heitmann, MF (V)