Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen: Det går godt i Danmark, og det går godt på Fyn. For det gør det. Beskæftigelsen stiger, og ledigheden falder. Der er vækst og udvikling, og Danmark bliver rigere.
Jeg arbejder for, at de gode tider kan vare ved. Så vi fortsat kan skabe vækst og udvikling her på Fyn og i hele Danmark. Men hvis de gode tider skal vare ved, skal vi bl.a. sikre, at alle kommuner yder den rigtige indsats for at få ledige i arbejde. For der er i dag kommuner, der ikke giver ledige den indsats, som kan hjælpe dem i job.

Beskæftigelsesministeren har netop offentliggjort en ny benchmarkingmodel, der gør det nemmere for kommunerne at se, hvor gode de er til at få borgere væk fra dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Modellen skal bidrage til at sikre, at kommunerne lærer af hinanden, så ledige modtager en bedre indsats og styrker mulighederne for at komme i arbejde.

Og kommunerne skulle da til at se mod Nyborg. For Nyborg indtager en førsteplads blandt samtlige 98 kommuner, når det gælder beskæftigelsesindsatsen. Nyborg har nemlig markant færre på offentlig forsørgelse, end de lokale vilkår tilsiger. Så Nyborg må gøre noget, som andre kommuner ikke gør. Nyborg må have knækket koden for, hvordan man får ledige i arbejde. At komme i arbejde og bidrage til fællesskabet er et gode – både for den enkelte, for familien og for samfundet.

Mit håb er, at andre kommuner vil se mod Fyn. At de vil se på de indsatser, man prioriterer i Nyborg, og som virker. Så vi i fremtiden vil have færre på offentlig forsørgelse i hele Danmark. Så vi kan få flere i arbejde i hele Danmark. For når færre forsørges af det offentlige, får vi bedre råd til at investere i vores fælles velfærd. Vi har brug for et stærkt sundhedsvæsen, gode skoler og en ældrepleje, vi kan være bekendt. Når flere bidrager til det store fællesskab, kan vi også løfte alle opgaverne i fællesskab.