Vi har de seneste år været vidner til alt for mange sager, hvor private udbydere af ældrepleje er gået konkurs. De mange konkurser har efterladt vores ældre borgere i en utryg situation. Og det har mildt sagt været katastrofalt at opleve følgerne af den lovgivning, som den tidligere socialdemokratisk-ledede regering indførte i 2013. Det har vi nu gjort noget ved. Alle Folketingets partier er netop blevet enige om en aftale, der skal gøre op med lovgivningen, og det glæder mig, at alle partier er med. For ingen borgere kan være tjent med at leve med usikkerhed og utryghed om den helt nødvendige pleje og omsorg.

For os i Venstre har det været afgørende at finde en løsning, der ikke begrænser det frie valg, men sikrer, at leverandørerne er tilstrækkelig økonomisk robuste. Der DerDer er flere gode initiativer i aftalen, som er værd at nævne. Lad mig komme med et par eksempler: fremover skal alle kommuner have beredskabsplaner og leverandører af ældrepleje skal stille bankgaranti og indsende årsregnskaber for at give kommunerne bedre mulighed for at sikre sig, at leverandørerne er robuste. Og sidst men ikke mindst, skal kommunerne mindst en gang årligt efterberegne priserne, så man sikrer sig, at private leverandører får den rigtige pris for udført arbejde.

I Venstre har vi ingen “hellige køer” i forhold til valg af leverandør. Om man vælger en privat eller offentlig aktør, er ikke afgørende. Det afgørende er, at man også i alderdommen har noget at vælge imellem. For mennesker er forskellige. Vi ved, at langt de fleste, ja faktisk 70 % af hjemmehjælpsmodtagerne, der kender til det frie valg, mener, at frit valg er vigtigt for dem.

retvisende priser, lovkrav om beredskabsplaner og et styrket samarbejde mellem kommuner og private hjemmeplejefirmaer.

Ældreomsorg og ældrepleje er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, og netop værdig omsorg og pleje har høj prioritet for os i Venstre. Vi har sammen med Dansk Folkeparti afsat en milliard ekstra, “Værdighedsmilliarden”, til at sikre, at vores ældre borgere også i alderdommen kan leve et liv med værdighed. Alle danskere skal trygt kunne gå deres alderdom i møde med visheden om, at uanset om man har et stort eller mindre behov for pleje, ja, så er der varme hænder klar til at træde til – uanset om man vælger et privat eller offentligt plejetilbud.