Fyn er centralt placeret i Danmark. Alligevel hører vi af og til det lidt trælse udtryk “Udkantsdanmark” om Fyn.

Lad det være sagt med det samme: Fyn er udfordret. I efteråret påviste AE-Rådet, at de fynske kommuner er placeret under landsgennemsnittet, hvad angår beskæftigelsesudviklingen.

Og siden 2009 er mere end hvert fjerde fynske industrijob nedlagt. Dertil kommer, at færre fynboer er på arbejdsmarkedet end andre steder i Danmark, bortset fra Bornholm.

Det kalder ikke blot på handling, nej, det skriger på handling.

Jeg savner konkrete forslag, som kan gøre en forskel i virkeligheden – der, hvor livet leves – og vil bruge spaltepladsen her til at lade pilen pege på konkrete vækst- og udviklingsforslag.

For det er skuffende, at regeringen og landdistriktsministeren har svigtet deres politiske ansvar. Intet er sket. Forventningerne var ellers tårnhøje, da et ministerium for By-, Bolig og Landdistrikter blev oprettet med en fynsk landdistriktsminister.

Skal vi have skabt udvikling, er det ikke nok, at avissiderne fyldes med flotte ord og skåltaler. Der er brug for, at der sættes en ny politisk retning for udviklingen i landdistrikterne.

Vi kunne jo for eksempel starte med at flytte nogle af statens arbejdspladser væk fra København og ud i landet.

 

Job på hele Fyn

Skal det være attraktivt at slå sig ned på Fyn, kræver det, at der er job at få. Alt for mange virksomheder har forladt Fyn. Når virksomhederne flytter – ofte til udlandet – er hovedargumentet de dårlige konkurrencevilkår i Danmark.

Katrines & Alfreds Tomater i Odense og Danish Crown i Faaborg er triste eksempler på, hvordan vi spænder ben for os selv, når regeringen lader tårnhøje afgifter og skatter vægte tungere end det at skabe flere private job.

Derfor skal vi have gjort op med blandt andet skatte- og afgiftstryk og en håbløs planlov, som står i vejen for, at virksomheder kan etablere sig og blomstre – også i landdistrikterne.

Hvis vi for eksempel fjerner NOxafgiften, vil vi skabe bedre konkurrencevilkår for de mange fynske gartnerier og de ca. 7000 fynske ansatte i gartneribranchen. Og hvis vi liberaliserer planloven, vil vi skabe vækst i landdistrikterne. I 2020 forventer man, at 30 procent af detailhandlen vil foregå på nettet. Derfor skal vi skabe rammer, som sikrer, at der kan skabes forretnings- og konceptudvikling i landdistrikterne.

For nogle uger siden spurgte jeg miljøministeren, om hun ville ændre planloven – svaret var et rungende “NEJ”. Så der er ikke hjælp at hente fra den kant, desværre.

Den succesfulde Boligjob-ordning har alene i Region Syddanmark iflg.

Dansk Byggeri skabt 1200 job, og over 50.000 fynboer har fået fradrag til rengøring, håndværkerarbejde eller børnepasning. Alligevel har regeringen nedlagt ordningen, og det mærkes i landdistrikterne. I sommer havde jeg besøg af den lokale tømrer, som netop havde ansat to svende, fordi Boligjob-ordningen gav øget omsætning. Nu, syv måneder senere, er begge svende fyret og ordrebogen tæt på tom. Lad os genindføre Boligjob-ordningen, fordi vi ved, at den skaber både job og omsætning.

 

Ned med pendlerafgiften på Storebælt

Skal vi for alvor booste det fynske erhvervsliv skal vi have lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Fynsk Erhverv peger på, at en nedsættelse af pendlerafgiften vil øge arbejdskraftens mobilitet på begge sider af Storebælt. Jeg er helt enig.

Venstre har foreslået at nedsætte prisen for de pendlere, der hver dag tager turen over Storebælt, og at øge fradraget for pendlerne. Det vil øge mobiliteten og hjælpe virksomhederne til at tiltrække den nødvendige arbejdskraft på tværs af bæltet.

Regeringen nøler og kan ikke bestemme sig for, om man vil være med. Det er ærgerligt, for der er brug for, at vi sender klare signaler til den del af erhvervslivet, som skal investere i Fyn og fynske arbejdspladser om, at vi vil udvikle Fyn og skabe optimale rammer for vækst.

 

Internet, der virker

På Fyn er der registreret ikke færre end 1000 mobilhuller, og det er uholdbart. Fornylig besøgte jeg Valdemars Slot på Tåsinge. Her vil man gerne tilbyde konferencer til erhvervslivet, men slottet er igen og igen blevet fravalgt på grund af dårlig mobildækning.

Det går ikke, hvis vi skal have vækst på hele Fyn.

Vækstaftalen, som Venstre har indgået sammen med regeringen, skal skabe forbedringer frem mod 2020. Det er rigtig fint, men desværre ikke nok. Derfor er Venstre klar til at ændre lovgivningen og sikre, at udviklingen speedes op og når ud til alle fynboer. Det kan kun gå for langsomt. Lovgivning fra Christiansborg må ikke være en bremseklods for erhvervsudvikling.

 

Fyn for turister

“Fyn er fin”, fordi vi har noget af Danmarks smukkeste natur. Det har mange turister heldigvis opdaget, men vi skal have endnu flere hertil, for vi har potentialet.

Men også her spænder vi ben for os selv, fordi de danske afgifter er urimeligt høje. Da jeg besøgte Faaborg Camping forrige sommer, fortalte ejeren, hvilken betydning for eksempel forskelle i strømpriser på campingpladser i Danmark og Sverige har for, om tysk en familie med tre børn vælger 14 dags ferie på Sydfyn eller i Skåne.

I 2011 havde fynsk turisme en omsætning på 5,7 mia. kr. og skabte omkring 8000 job. Og de tal kan øges, hvis vi lemper energiafgifter og grundskyldspromillen for campingpladser, nedsætter elafgiften for forlystelser eller sænker elvarmeafgift for sommerhuse – for nu blot at nævne et par eksempler.

Jeg vil styrke den fynske turisme, uanset om det er camping, havørreder, hoteller eller oplevelser, som turisterne efterspørger. Derfor var jeg både stolt og glad, da vi i Venstre med vores seneste finanslovsforslag havde afsat midler til at styrke turismens konkurrencevilkår – og lige så skuffet, da jeg måtte erkende, at regeringen ikke var enig i den prioritering.

 

Lokale ildsjæle i spil

Det varmer, når det frivillige foreningsliv også påtager sig ansvaret for at hjælpe den fynske vækst på vej. Et godt eksempel er foreningen omkring Fyn-Als-broen, som holder os fast på ideen om, at en bro mellem Fyn og Als kan skabe vækst på Fyn. Vi har fra politisk hold et stort ansvar for at sikre den hårfine balance mellem de rammer, som gives fra Christiansborg, kommuners selvstyre og sammenhængskraften til det liv, der leves i land og by. Politisk hovmod må ikke “kvæle” lokale initiativer.

Opfordringen herfra er klar: Slip ideerne løs og hold din lokale politiker fast på, at demokratiet virker bedst, når alle stemmer høres. For kun sammen kan vi sikre udvikling på hele Fyn.