I Venstre vil vi have ungdomsuddannelser af høj kvalitet. Vi ønsker, at flere unge vælger den rigtige ungdomsuddannelse første gang. Og vi mener ikke, at nogen ungdomsuddannelser er finere end andre. Der er brug for alle.Vi ved også, at flere penge ikke nødvendigvis er lig med højere kvalitet. Det handler også om at bruge pengene smartere på uddannelsesområdet, end det er tilfældet i dag. F. eks. ved at sikre at færre unge dobbeltuddanner sig ved først at tage en gymnasial eksamen og derefter en erhvervsuddannelse, hvor en studenterhue ikke er et adgangskrav. Og ved at sikre at færre unge falder fra gymnasiet undervejs eller står med en studenterhue, de ikke efterfølgende kan veksle til en videregående uddannelse.

Det er derfor, Venstre ønsker højere krav i form af et adgangskrav på 4 i dansk og matematik til gymnasiet. Det vil betyde, at frafaldet reduceres. At det faglige niveau styrkes. At overgangen til de videregående uddannelser forbedres. Fordi elever med under 4 fra folkeskolen i gennemsnit har en langt større frafaldsrisiko, lavere karakterniveau og ringere overgang til videre uddannelse end andre elever. Det er en smartere måde at anvende pengene på inden for uddannelsesområdet. Når det er sagt, kan der være enkelte områder af gymnasiereformen, der kræver en omprioritering af ressourcer.Vi er dog endnu ikke nået til drøftelser om den medfølgende økonomi ved forhandlingsbordet.

Det kræver først og fremmest, at vi kan skabe enighed om reformens hovedlinjer Der skal således ses på mere end blot tilførsel af penge til de danske gymnasier. Derfor arbejder vi for en ambitiøs gymnasiereform, hvor der stilles krav til vores unge, så det faglige niveau højnes. Venstre vil se på, hvad der reelt løfter danske gymnasier.For os handler det ikke alene om kroner og øre.

Bragt i Fyens Stiftstidende sammen med Erling Bonnesen (V)