»En læge tæt på dig«, sådan hedder regeringens nye udspil på sundhedsområdet. Målet er klart: Vi skal sikre god lægedækning i hele Danmark. For når syv ud 10 læger har lukket for tilgang, bør det få alle alarmklokker til at ringe.

Jeg er mor til tre børn og ved, hvor vigtigt det er, at der ikke er for lang vej til familielægen. Også ældre og kronikere kan have brug for, at lægen ikke har til huse for langt væk. En læge tæt på dig er tryghed for dig og din familie.

10 procent af alle praktiserende læger er lige nu over 65 år og nærmer sig altså pensionsalderen. Med udspillet rettes fokus på, hvordan vi kan sikre bedre vilkår, så også »pensions-modne« læger forhåbentlig kan få lyst til at blive i praksis et par år ekstra.

Vi har i flere år haft fokus på nybygningen af supersygehuse og den vigtige specialiserede behandling, som skal forgå her. Men med til et moderne sundhedsvæsen hører også et stærkt og nært sundhedsvæsen. Med finansloven er der reserveret midler til at bygge nye moderne sundhedshuse, hvor lægens behandlingstilbud og muligheder kan styrkes og udbygges med andre fagligheder, som f. eks. flere specialiserede sygeplejersker, jordemødre og i det hele taget et løft af de kompetencer, som personalet i almen praksis allerede har. Samler man flere fagligheder under samme tag, har jeg en tro på, at det vil blive mere attraktivt for yngre læger at vælge praksisvejen, når der skal vælges lægefagligt speciale.

Helt overordnet er det afgørende, at flere kommer ind på medicinstudiet – også i provinsen. For kort tid siden annoncerede regeringen, at optaget på medicinstudiet øges med 250 pladser, og det fremover skal være muligt at tage en del af uddannelsen i Køge og i Esbjerg. Det er vigtige signaler at sende. For vi ved – erfaringsmæssigt – at mange vælger at bosætte sig lokalt efter endt uddannelse.

Et Danmark i balance er vigtigt for mig og for os i Venstre – også når det handler om god adgang til familielægen.