Landdistrikternes udvikling er tilbage på den politiske dagsorden. Heldigvis. Det er en meget klar prioritet for Venstre-regeringen, at vilkårene forbedres for de danskere, der bor og arbejder i landdistrikterne. For selvom vi er mange, der bor i de største byer, så bor en meget stor del af den danske befolkning i omgivelser, hvor der både er lys, luft og langt mellem husene.

Venstre-regeringen har lanceret en række målrettede initiativer, der skal styrke vækst og udvikling i landdistrikterne. Et af dem er fødevare- og landbrugspakken. Landbruget er fortsat et af de største erhverv i Danmark. Alene på Fyn er næsten 8.000 personer beskæftiget i landbruget eller i et af de mange følgeerhverv.  Med fødevare- og landbrugspakken gør Venstre-regeringen op med årtiers misforstået regulering. I stedet for at regulere hele landbruget ens uden at tage hensyn til, hvor miljøet er mest sårbart, gøres kvælstofreguleringen målrettet. Det betyder, at der, hvor naturen er mest sårbar, beskyttes den mest. Det er den intelligente vej, når vi på den ene side gerne vil styrke de økonomiske rammer for landbruget og samtidig vil passe på vores sårbare naturområder.

Men landdistriktspolitik er meget mere end landbrug og produktion. På Fyn er landdistrikter også lig med turisme, ø-liv og muligheden for at starte egen virksomhed langt fra byens stress og jag. Alene i år igangsættes 16 initiativer, der vil medvirke til at forbedre vilkårene for produktion og investeringer og for at bo og leve i hele Danmark. Et godt eksempel er nedsættelsen af færgetaksterne med ca. 350 mio. kr. over de kommende fire år til gavn for turisme og bosætning på vores øer. Derudover er der afsat 200 mio. kr. til en bredbåndspulje, der skal sikre bedre internetforbindelser i landdistrikterne, så det bliver muligt for flere at starte virksomhed i nye landområder, ligesom Venstre-regeringen sikrer bedre muligheder for at tage en erhvervsuddannelse uden for de største byer.

Den tidligere Socialdemokratisk-ledede regering havde en omrejsende landdistriktsminister for udadtil at signalere vilje til vækst og udvikling i de fynske landområder. I praksis var det mere snak end handling. Alene tilstrømningen af statslige arbejdspladser fra provinsen til hovedstaden, som den tidligere Socialdemokratisk-ledede regering prioriterede, taler sit tydelige sprog.

Venstre ønsker at sætte en anden retning for landdistrikterne. Vi handler i stedet for blot at snakke om tingene. Derfor flytter vi næsten 4.000 statslige arbejdspladser fra København og ud i andre områder af Danmark, så vi får et Danmark i bedre balance. Vi ved, at når der flyttes statslige arbejdspladser fra hovedstaden og ud i andre områder, så følger der andre ting med, som styrker væksten lokalt. Og vi er godt på vej – både med rekruttering, arbejdsmiljø og bosætning.

Der ligger fortsat en stor opgave forude for at sikre det gode liv, bosætning og beskæftigelse i landdistrikterne. I Venstre er vi ikke et sekund i tvivl om, at der nu er taget både vigtige, rigtige og nødvendige skridt i retning mod at udvikle vores landdistrikter. Landdistriktspolitik er nu for alvor tilbage på den politiske dagsorden.

 

Bragt i Fyns Amts Avis 21. april 2016