Alt for ofte hører vi ulykkelige historier om mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som er så dårlige, at de ikke ved egen hjælp kan overskue at tage ind på de psykiatriske skadestuer, når læsset vælter og sindet “spoler i de forkerte omdrejninger”. Derfor er det gode nyheder, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti nu har afsat midler, så vi kan få landsdækkende psykiatriske udrykningstjenester til at hjælpe, når situationen er akut. Den akutte psykiatriske udrykningstjeneste har man rigtig gode erfaringer med i Region Hovedstaden, derfor giver det mening at gøre indsatsen landsdækkende.

Der kan være mange gode grunde til at kontakte en akut psykiatrisk udrykningstjeneste. Det kan f.eks. være nødvendigt i de situationer, hvor en borger med en i forvejen kendt psykisk lidelse oplever akut forværring, eller hvis en hurtig indsats kan forhindre tvangsindlæggelse eller i de situationer, hvor en borger som følge af en krisesituation er i fare for at begå selvmord.

I foråret var jeg i “praktik” hos Fyns Politi. Her fik jeg en god snak med betjentene om de situationer, hvor politiet må rykke ud til psykisk syge borgere. Det kan indimellem give god mening at sende politiet, men det stod også klart for mig, at det ofte ikke er en politiindsats, der er brug for, men en sundhedsfaglig. Med det nye landsdækkende tilbud er der gode muligheder for, at politiet nu kan aflastes og holde fokus på at fange kriminelle fremfor at bruge tid og energi på mennesker, som i udgangspunktet har brug for en helt anden indsats, nemlig sundhedsfaglig ekspertise og omsorg.