Man må undres her på kvindernes kampdag over, hvor ensrettet debatten kan synes i et land, hvor vi uanset køn, race eller religion kan byde ind på de samme jobs og uddannelser. Hånden på hjertet, så er det i min optik et fejlskud, at en ellers væsentlig debat ofte får så snævert et omdrejningspunkt som ”kønskvotering i bestyrelser”. Et emne som igen og igen dukker op i den offentlige debat og er blevet synonym for reel ligestilling mellem kønnene. Når vi kvinder sidder rundt om bestyrelsesbordet er vores stilling lige med vores mandlige kollegaer. Vi er på lige fod valgt på vores kompetencer. Danske virksomheder skal frit kunne vælge de bestyrelsesmedlemmer, som besidder de rette kompetencer til at løfte og vækste et hvilket som helst virksomhedsmål. Det behøver vi ikke lovgive om på Christiansborg. At bestyrelser, som har kvindelige medlemmer, klarer sig bedre på bundlinjen end rene ”mandebestyrelser” er en helt anden snak. Men mon ikke man selv får øjnene op for den finesse i de magtfulde bestyrelseskorridorer.
I dagens Danmark er det mændene, som oftest slår græsplænen og kvinderne, som henter børnene. Men er det et udtryk for, at vi ikke har ligestilling? Nej, så er det et udtryk for, at familierne har valgt, at sådan fungerer det bedst. Der er ikke andre barrierer end de kulturelle diskurser – og sådan forholder det sig også med bestyrelserne. Netop hvordan man selv vælger at fordele arbejdet i familien eller på bestyrelsesgangene, skal vi holde fast i. Det er helt forfejlet, når Den Røde Regering vil lovgive omkring øremærket barsel til mænd eller overvejer bestyrelseskvoter. Lad familierne bestemme hvad der fungerer bedst, og lad bestyrelserne bestemme hvad der fungerer bedst. Ligestilling må aldrig blive udtrykt gennem en regeringsmagts uhæmmede brug af snerrende lovgivning. Reel ligestilling opnår vi bedst ved at opretholde lige stilling og lige værd mellem mænd og kvinder i et frit Danmark. Det er uden tvivl sundt at få rykket lidt ved de kulturelle diskurser – men den proces skal lovgivning ikke forcere.