Patienter i psykiatrien og deres pårørende må være skuffede efter, at have læst regeringens nye finanslovsudspil. Inden valget i 2011 lovede regeringen, at opprioritere psykiatriområdet med hele 2 mia. ligesom regeringen lovede danskerne, at psykiatrien skulle sættes på finansloven.

Ingen af regeringens løfter er blevet indfriet.

Regeringen nedsatte for snart to år siden et psykiatriudvalg, som skal komme med ideer og forslag til hvordan man kan styrke hele psykiatriområdet. Siden er der ikke sket noget på psykiatriområdet. Sundhedsminister Astrid Krag har igen og igen henvist til udvalget og ikke ønsket, at forholde sig konkret til psykiatriens udfordringer.

Derfor undrer det, at regeringen nu med finansloven lægger op til en opfølgning på psykiatriudspillet – et udspil som ingen ved hvad indeholder.

Der er elles udfordringer nok at tage fat på: antallet af psykiatriske patienter, som tvangsfikseres i mere end to døgn er steget under den røde regering, ventelisterne på behandling af angst og depression er steget med hele 45 % på bare tre måneder ligesom antallet er mennesker med stress er kraftigt stigende – for nu bare at nævne nogle få, men væsentlige områder med store udfordringer. Derfor: Kom nu ind i kampen, minister, og sæt psykiatrien i centrum som du lovede.

Af: MF Jane Heitmann (V), Psykiatri- og Forebyggelsesordfører