Det har i en årrække været et stort ønske fra mange mænd, der har sex med mænd, at kunne donere blod og dermed bidrage til en vigtig samfundsmæssig opgave: at redde liv. Af patientsikkerhedsmæssige årsager har det ikke været muligt, men nu lysner det forude.

Regeringen lægger nemlig op til, at det i fremtiden skal være muligt for mænd, der har sex med mænd, at blive bloddonorer. Det er en sejr. Både for dem som har brug for en donor, og dem som gerne vil bidrage til at løfte den vigtige samfundsopgave, som det er at donere blod. Det er en sejr for ligestillingen og et skridt imod et mere moderne sundhedsvæsen, hvor patientsikkerheden fortsat er i højsædet.

I Venstre kærer vi os om danskernes sundhed. Derfor er det vigtigt for os, at vi sikrer løsninger med høj sikkerhed for danske patienter. Styrelsen for Patientsikkerhed har undersøgt litteraturen og fakta. Ligesom vi i regi af Folketingets Sundheds- og Ligestillingsudvalg har afholdt en høring, hvor fokus bl.a. var på de udenlandske erfaringer med donorblod, fra mænd, der har sex med mænd.

Før i tiden var mænd, der har sex med mænd, helt udelukkede som donorer. Det ændrer vi nu. Med en fire måneders karantæne og de nødvendige tests vil kvaliteten på donorblod fortsat være høj.

I fremtiden skal man kunne donere blod uanset seksuel orientering. Det er stor en sejr for ligestillingen. I fremtiden kan endnu flere få den bloddonation, de har brug for. Det er en sejr for sundheden. I fremtiden kan endnu flere donere blod. Det er en sejr for dem, som gerne vil hjælpe.