Venstre ønsker, at det fra årsskiftet skal være muligt at dyrke cannabis til medicinsk brug i Danmark.

Og det er gode nyheder for både patienter og landbrug, for regeringen har netop besluttet, at man ønsker at lempe de nuværende regler, så dansk landbrug kan være leverandør.

Allerede i november sidste år indgik alle politiske partier, undtagen Konservative og Enhedslisten, en politisk aftale om en forsøgsordning der fra 1. januar 2018 giver danske patienter med f. eks.

kræft eller sklerose mulighed for at smertelindre med medicinsk cannabis.

Interessen for forsøgsordningen har været stor, både fra patienter, sundhedsprofessionelle og fra landbruget.

Et af de store spørgsmål, der har trængt sig på, er, hvordan vi sikrer leverance af cannabis med høj kvalitet i de mængder der er nødvendige i forhold forsøgsordningen.

Der er gode muligheder for at købe bl. a.

hollandske produkter, men vi vil selvsagt allerhelst købe fra dansk landbrug.

For os i Venstre er det afgørende, at de potente topskud produceres under sterile og kontrollerede forhold, så de enkelte leverancer har en ensartet høj kvalitet.

Vi skal jo huske på, at det er medicin til syge patienter, det drejer sig om. Og her må vi ikke gå på kompromis.

Det bliver et spændende efterår for både patienter og producenter, når ” de sidste streger skal slås”, og vi med denne firårige forsøgsordning kan hjælpe patienter med kroniske smerter og erhvervslivet med en ny produktionsmulighed.

Det er rent win-win! Gartnerierne kan med de rette sikkerhedsforanstaltninger, byde ind på opgaven.

For det siger næsten sig selv, at vi skal være varsomme og opmærksomme, så vi ikke understøtter en kriminel underverden, men reelt hjælper syge mennesker.

Når Folketinget samles igen til efteråret starter det egentlige lovarbejde, for vi skal selvfølgelig sikre, at bl. a. FN-konventionerne på narkotikaområdet overholdes.

Så her fra en klar opfordring til landbruget om at ” gribe bolden” og få sat fart på produktionen.