Depression koster årligt det danske samfund 14 milliarder kroner. I løbet af 20 år vil depression være den sygdom, der giver den største sygdomsbyrde og har de største økonomiske konsekvenser, antager WHO.
Hver 10. dansker bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv.
Det betyder, at på en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere være ramt af depression.
Dertil kommer, at risikoen for nye depressive episoder øges med antallet af tidligere depressioner, og ca. 85 procent har tilbagevendende depression.
En langtidssyg medarbejder anslås at koste den enkelte virksomhed op mod 300-400.000 kroner. Det er triste tal, som kræver handling fra flere kanter.
Forleden faldt jeg over et citat fra en førende læge, som pegede på, at det at have et job i sig selv virker helbredende.
De fleste af os kender det; arbejde giver både identitet og livsindhold, og for de fleste bidrager arbejdslivet med livskvalitet.
Vi skaber ofte en social identitet gennem arbejde, hvor f. eks. det at være tømrer, folkeskolelærer eller ingeniør giver os en identitet, som på mange måder definerer de mennesker, vi er, det liv, vi lever og den måde, vi lever det på.
Skal vi have ” vendt skuden” og sikre, at flere kommer hurtigt tilbage til et aktivt liv efter en depression eller en anden psykisk lidelse, kræver det, at både behandlerne, arbejdspladsen og kommunerne aktivt hjælper med jobfastholdelse.
Også fra politisk hold skal vi sikre, at behandlingssystemet giver mulighed for, at diagnosen stilles hurtigt, og behandlingen hurtigt sættes i gang, for ingen bliver raske af at stå på venteliste.
I Canada har man siden 2013 arbejdet målrettet med fastholdelse på arbejdspladsen.
En frivillig standard, som virksomheder og organisationer kan følge for at tage vare på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, er hovedomdrejningspunktet for indsatsen.
Og der er flere gode grunde – lige fra øget effektivitet, lettere rekruttering og mindre sygefravær – til at satse på et sundt psykisk arbejdsmiljø.
For mig at se giver det mening at tænke det psykiske arbejdsmiljø ind i en samlet indsats.
Jeg har indkaldt både sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren til en forespørgselsdebat i Folketingssalen og glæder mig til at høre regeringens svar på, hvordan vi sammen kan styrke fastholdelsen på arbejdspladsen og sikre, at flere kommer hurtigt tilbage til et sundt og aktivt fritids-, familie- og arbejdsliv.