Nu sker det. Regeringen fremsætter et lovforslag, som fjerner det obligatoriske lægetjek for ældre borgeres fornyelse af kørekortet.

Det har Venstre længe kæmpet for, og det glæder mig i den grad, at vi nu gør op med en fjollet regel.

Vi gør nu op med det unødvendige bureaukrati, som ældre borgere skal igennem, når de skal have fornyet deres kørekort.

Jeg er som Venstres ældreordfører glad for, at vi viser, at vi stoler på de ældre i tra-fikken, og vi dermed understøtter de ældres mobilitet. At være mobil bidrager til at øge både livsglæde og selvbestemmelse.

Det skal vi ikke tage fra de ældre. Tværtimod skal vi give ældre muligheder for selv at styre deres eget liv.

Som det er i dag, skal ældre borgere gennem et obligatorisk lægetjek hvert andet år, fra de fylder 75 år for at få kørekortet fornyet, og hvert år, fra de fylder 80 år.

Det er et krav, der er baseret på en fejlagtig antagelse om, at ældre borgere udgør en større risiko i trafikken. Der er dog intet videnskabeligt belæg for, at ældre er til større fare i trafikken end andre aldersgrupper.

Jeg har en ambition om, at vi skal gøre op med forældet regeltyranni og vise, at vi stoler på de ældre -også i trafikken, så vores ældre medborgere ikke fremover pålægges et unødvendigt besvær og en unødig regning.

Når man er ældre, har man også behov for at kunne besøge børn, børnebørn, venner og steder som kan bringe de gode minder frem.

Livet skal være let og lige til, og sådan bliver det fremover, når man ikke i tide og utide skal til lægen for at få fornyet kørekort, blot fordi man er fyldt 75 år.