Hver dag kæmper jeg for at styrke vækst og udvikling på Fyn. Og et af de områder, som jeg har kæmpet rigtig meget for, er den fynske infrastruktur. Jeg har kæmpet for at mindske den spildtid, som alt for mange fynboere bruger i trafikken. For det er ikke kun dyrt, når mor og far holder i kø på de fynske motorveje. Det koster også tid væk fra det, der er vigtigst: Familien.

Jeg har arbejdet benhårdt for at forbedre infrastrukturen på Fyn, så vi kan mindske den tid, som fynboerne – både erhvervsliv og pendlere -bruger på i bilen og på de fynske veje.

Jeg kunne næsten ikke få armene ned, da det med finanslovsaftalen for 2018 lykkedes at få aftalt, at vi igangsætter udvidelsen af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V. Alle, der har prøvet at køre på den strækning – særligt i myldretiden – ved, hvad jeg taler om, når jeg siger, at den udvidelse er der simpelthen brug for. For fynboerne holder i kø, og vi ser desværre alt for ofte ulykker på motorvejen.

Heldigvis kan vi se frem til at spare endda mange timer på vejene, når udvidelsen står færdig. En pendler, der dagligt kører på E20 mellem Nr. Aaby i den mest trængselsplagede time i myldretiden, og tilbage mod Odense V i den mest trængselsplagede time i eftermiddagsmyldretiden, kan se frem til samlet at spare omkring 28 timer årligt i trafikken.

Det er 28 timer, den enkelte mor og far i stedet kan bruge på familien.

Samtidig er jeg glad for, at vi har gjort det billigere at køre over Storebæltsbroen – og dermed er det fx blevet billigere for fynboerne at tage en tur over broen til København. Ja, faktisk har vi både nedsat taksterne over Storebælt, så det på sigt bliver 25 pct. billigere.

Samtidig med har vi nedsat prisen på et pendlerkort til bilister og øget det særlige skattefradrag for pendlere på Storebælt.

Ser vi alene på de takstnedsættelser, som trådte i kraft den 1. januar 2018, har brugere af vejforbindelsen over Storebælt opnået en samlet besparelse på knap 284 mio. kr. frem mod 31. august 2018.

Så vi har nået meget med den fynske infrastruktur på de 3 ½ år, Venstre har haft regeringsansvaret. Men vi er ikke i mål. Jeg ser f.eks. gerne, at vi fortsætter udvidelsen af motorvejen på Fyn syd om Odense. For vi skal have løst problemerne med flaskehalsen ved Odense, og et 3. spor er vejen frem. Men også vigtige projekter som Fyn-Als-Broen skal vi videre med, så vi i første omgang kan få afklaret, om det spændende projekt er realistisk at gennemføre.

Og så vil jeg samtidig kæmpe for, at vi også får forbedret forholdene for den kollektive trafik på Fyn. Så fynboerne bl.a. kan komme hurtige og sikrere frem med den kollektive trafik.

Jeg vil kæmpe videre for at forbedre infrastrukturen på Fyn. For mere tid er mere frihed.