Uddannelse: I svar til Folketinget bekræfter uddannelses-og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen nu, hvad Venstre gennem de seneste dage har påstået, at SF’s Annette Vilhelmsen har talt direkte usandt i sagen om reduktion af antallet af studiepladser på bl. a. Syddansk Universitet, den såkaldte dimensionering.

Vilhelmsens usandheder er bragt til torvs i diverse fynske medier.

Annette Vilhelmsen har i Fyens Stiftstidende 13. december 2014 sagt, at SF har ” sikret retskravet til en kandidatuddannelse for de optagne bachelorer.” Dette har aldrig været en del af forhandlingerne, hvilket ministeren også bekræfter i svar S 485 til Folketinget, hvor ministeren skriver: ” I forbindelse med dimensioneringen af de videregående uddannelser har regeringen ikke haft planer om at ændre denne retstilstand.” I en række medier, bl. a.

Fyns Amts Avis 11.12.2014, får Annette Vilhelmsen stillet spørgsmålet: ” Hvad har du fået for at springe fra flertallet? Dertil svarer Annette Vilhelmsen: ” Jeg har fået indrømmelser på det regionale, dimensionering på bachelor.” Men det er ikke rigtigt.

Uddannelses-og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen svarer i spørgsmål nr. 121 til Folketinget, at de drøftelser, der har ført til regionale imødekommelser blev holdt i perioden fra 10.

til 21. november 2014, og at den endelige tilbagemelding til Syddansk Universitet blev afsendt 28. november.

Altså mere end 10 dage før, Annette Vilhelmsen hævder at have presset uddannelsesog forskningsministeren til indrømmelser.

Så når Annette Vilhelmsen 11.12.2014 siger: ” Der var ikke kommet indrømmelser, hvis ikke jeg havde presset på hele vejen igennem. Jeg er ikke sikker på, de 50 pladser i Sønderborg var kommet,” så må det betegnes som en meget lemfældig omgang med sandheden.

Indtil 9. december 2014 har Venstre forsøgt at ændre regeringens såkaldte dimensioneringsplan, der går hårdt ud over det antal studiepladser, som Syddansk Universitet kan udbyde.

Undervejs havde Venstre en aftale med SF, DF, De Konservative og Alternativet om at pålægge regeringen en alternativ plan, der skulle sikre en bedre regionalisering bl. a. i forhold til at sikre Syddansk Universitet.

Den aftale sprang SF og Annette Vilhelmsen fra.

Vilhelmsen påstod i diverse medier, at SF har opnået 75 procent af det, som de fem partier med deres vedtagelse i Folketinget ville have pålagt regeringen.

Enten kan Annette Vilhelmsen ikke regne, eller også omgår hun sandheden meget lemfældigt.