Socialdemokratiet vil bruge et trecifret millionbeløb på at oprette nærhospitaler, der blandt andet skal udføre knæoperationer. Det har mødt modstand fra både læger, sundhedsøkonomer og Danske Patienter. Jeg siger også “nej-tak” til nærhospitaler, men siger “ja-tak” til mere nærhed i det danske sundhedsvæsen. Heldigvis er vi i Venstre i fuld gang – og har været det længe. Og nu har Socialdemokraterne altså også meldt sig aktivt på banen.

Vi har gennem det sidste årti bygget supersygehuse med hjøjt specialiserede læger og kirurger. Formålet er at sikre, at alle patienter kommer i de mest kvalificerede hænder, når de skal behandles. Men hvis sygehuse og personale igen bliver spredt ud over landet, sætter vi specialiseringen over styr, og det kan skabe grobund for fejl og ringere behandling. Hånden på hjertet; vil vi ikke alle sammen helst behandles hos den dygtigste læge, hvis vi bliver ramt af sygdom? Det sikrer specialiseringen på super sygehusene, mens “nærhedshospitaler” vil være et trist tilbageskridt. I Venstre mener vi ikke, at nærhedshospitaler er en god løsning for danske patienter. Men det betyder ikke, at vi ikke ønsker behandling tættere på borgeren. Nærhed i sundhedsvæsenet står højt på Regeringens dagsorden, og de første skridt er allerede taget.

Regeringen afsatte i juni mere end 700 millioner kroner til at uddanne flere læger, udbygge sundhedshuse og modernisere almen praksis overalt i landet. Målet er, at endnu flere patienter i fremtiden skal modtage behandling tæt på hjemmet. Det kan fx være den ældre kroniske patient med diabetes eller KOL, som i fremtiden i langt højere grad skal kunne modtage behandling og gå til kontrol i fx moderne sundhedshuse, hvor flere og nye kompetencer kan supplere familielægens.

Til efteråret præsenterer regeringen en ny stor sundhedsreform. Mit klare mål er, at alle danskere skal modtage nærværende behandling af høj kvalitet, ingen skal tabes mellem to stole, og den geografiske ulighed, som sundhedsvæsenet slås med i disse år, skal elimineres. Vi skal kort sagt have skabt langt bedre sammenhæng mellem alle dele af sundhedsvæsenet. Alt for ofte hører vi, at patienter på sygehuset må genfortælle deres sygehistorie igen og igen. Det dur ikke! Samarbejdet mellem pårørende, læge og patient skal styrkes, så patienten kan fokusere på at blive rask, fremfor at bruge kræfter på at navigere i et stort og ofte uoverskueligt sundhedsvæsen.

Venstre har altid taget udgangspunkt i mennesket og sat patienten før systemet. Det gør vi også, når vi siger “ja-tak” til mere nærhed og behandling af høj kvalitet, uanset hvad man fejler.