Psykiatrien har gennem en årrække haft en » lillebror-rolle « i forhold til somatiske sygdomme.

Nok er nok – psykiatrien må og skal løftes.

Derfor er jeg også stolt over, at regeringen med Venstres Sundhedsminister Ellen Trane Nørby i spidsen sidste efterår præsenterede en national handlingsplan for psykiatrien med et samlet løft til psykiatrien på 2,1 milliarder kroner. Men ikke nok med det. Med regeringens forslag til sundhedsreform løfter vi nu igen psykiatrien.

Et af de mest centrale mål med sundhedsreformen er at sikre patienter i det danske sundhedsvæsen bedre sammenhæng og mere nærhed. Bedre sammenhæng og mere nærhed vil på alle måder også gavne psykiatriens patienter. Det er ofte en udfordring at være psykisk sårbar og samtidig skulle navigere i » Bermuda-trekanten « mellem sygehus, almen praksis og kommunale tilbud.

Når hver femte indlæggelse i psykiatrien følges af en akut genindlæggelse, så bør alle alarmklokker ringe. Det kalder på handling. Med sundhedsreformen styrker vi de sundhedsfaglige indsatser på de socialpsykiatriske bosteder, ligesom vi øger sengekapaciteten og løfter den intensive indsats.

Alt for mange børn og unge mistrives.

Vi skal blive meget bedre til at få øje på de små tegn på mistrivsel, så vi undgår, at børn og unge bliver patienter i psykiatrien. Med efterårets handlingsplan løftede vi indsatsen markant, og med sundhedsreformen bygger vi ovenpå, så flere speciallæger i børne-og ungdomspsykiatrien kan hjælpe vores unge til at få bedre greb om livet med en høj faglig og fokuseret indsats. Nok er nok -derfor styrker vi igen psykiatrien.