Med en ny klippekortsordning har Venstre sikret, at vores ældre får mulighed for at vælge ekstra service eller hjælp i hverdagen.

Det giver de ældre valgfrihed, selvbestemmelse og livskvalitet. Og det er vigtige parametre for mig.

Med finanslovsaftalen for 2017 afsatte vi en pose penge til klippekort for plejehjemsbeboerne.

Pengene skal sikre, at vores ældre fortsat har frihed til at vælge livskvalitet til -også når de kommer på plejehjem.

Igennem livet er der stor forskel på, hvad der gør mennesker glade: Nogle går op i gourmetmad, andre glædes over en eftermiddag i naturen, og så er der alle dem, som nyder en kulturoplevelse for nu blot at nævne et par eksempler.

Vi mennesker prioriterer jo forskelligt igennem hele livet, og lysten til at bestemme over sit eget liv går ikke væk, blot fordi man bliver ældre.

Den nye klippekortsordning giver eksempelvis vores ældre mulighed for at tage ud og kigge i butikker, besøge barndommens gade, køre en tur i skoven, få krøllet hår eller lakeret negle.

Pengene går til ældre i hele landet.

Nye tal fra Sundheds-og Ældreministeriet viser, at 31,4 millioner kroner tilfalder vores fynske ældre.

De penge kommer vel at mærke oveni det generelle løft, som vi allerede har sikret ældreområdet.

Alene i 2016 løftede vi sundheds-og ældreområdet med 3,4 milliarder kroner.

Det er et markant løftog langt mere end, hvad den tidligere socialdemokratiskledede regering lagde op til.

En af Venstres klare mærkesager er, at alle skal have en værdig alderdom. Jeg arbejder for, at ældre skal have maksimal selvbestemmelse og indflydelse, for det er væsentlige omdrejningspunkter for et værdigt ældreliv.

Den nye klippekortordning er et skridt på vejen mod mere selvbestemmelse, og det fortjener vores ældre.

Den nye klippekortsordning giver eksempelvis vores ældre mulighed for at tage ud og kigge i butikker, besøge barndommens gade, køre en tur i skoven, få krøllet hår eller lakeret negle.