Regeringen har sammen med Danske Regioner netop præsenteret en ny økonomiaftale, og det er en aftale med nye perspektiver. For med aftalen styrkes kernevelfærden med et løft af sundhedsområdet på 1 mia. kr., hvoraf psykiatrien bliver prioriteret med målrettede 200 mio. kr. Det glæder mig på alle måder, at vi nu for første gang ser målrettede midler til psykiatrien -og der er brug for pengene, ligesom der overordnet set er brug for en styrket indsats og fokus på hele psykiatriområdet. Vi har i Venstre ofte været bekymrede for de patienter, som af den ene eller anden grund -ofte alt for hurtigt -genindlægges på de psykiatriske afdelinger. Vi må og skal sikre, at psykiatriske patienter ikke genindlægges med samme frekvenser, som vi hidtil har set. Derfor er det helt rigtig set, når aftalen sigter mod nedbringelse af netop genindlæggelser i psykiatrien.

Alt for mange børn og unge mistrives i dagens Danmark. Det er dybt bekymrende. Det er helt forkert i en periode af ens liv, hvor man burde være glad og sorgløs. Der er store regionale forskelle på f. eks. udredning i børne-og ungepsykiatrien. Det skal regionerne gøre bedre, så vores unge hurtigt kan komme hurtigt tilbage til et aktivt fritids-, familie-og skoleliv. Allerhelst så jeg gerne, at vores unge slet ikke blev patienter i psykiatrien, men at vi i højere grad kunne se de små signaler på mistrivsel tidligere.

Aftalen rummer også andre gode elementer som f.eks. en ny styringsmodel for sundhedsvæsenet. Det omdiskuterede ” produktivitetskrav” afskaffes, og i stedet skal vores fælles sundhedsvæsen i højere grad bl. a. styres efter modeller, der sikrer mere sammenhængende patientforløb, hvor også mulighederne for ibrugtagning af ny teknologi og nye behandlingsformer vil spille en større rolle. Vores sundhedsvæsen er midt i en stor omstillingsproces, hvor bl. a. de nye supersygehuse skal bygges færdige. Med aftalen fastholdes det historisk høje investeringsniveau på over 7 mia. kr., så vi i fremtiden har både nødvendig kapacitet og specialisering.

I Venstre er vi optagede af at sikre dig og din familie sundhedsydelser af høj kvalitet. Med økonomiaftalen med regionerne har regeringen taget et vigtigt skridt i den retning.