Med et historisk løft af Danmarks infrastruktur åbner vi nu for helt nye udviklingsmuligheder – også på Fyn.

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop lanceret en aftale om ny infrastruktur. Som medlem af Folketingets Transportudvalg har jeg kæmpet intenst for en bedre infrastruktur på Fyn – til gavn for både fynboer, pendlere og erhvervsliv. Med en udvidelse af den fynske motorvej E20 syd om Odense, en ny jernbane over Vestfyn og hastighedsopgradering af jernbanen mellem Odense og Ringsted, er vi godt på vej. Men også med et hævet pendlerfradrag på Storebælt fra 110 til 130 kroner pr. passager øger vi mobiliteten. Det giver god mening i en tid, hvor vi sætter massivt ind for at styrke væksten på Fyn. Frem mod 2030 prioriterer vi over 112 milliarder kroner til investeringer i transportinfrastrukturen i hele Danmark. Det skal bidrage til at løfte Danmark med et blåt flertal efter valget.

Det gennemgående tema i aftalen er kortere transporttider, men det betyder ikke, at vi går på kompromis med støjniveau og den grønne omstilling. Der afsættes nemlig 1,6 milliarder kroner alene til støjbekæmpelse, og regeringen har allerede fremlagt planer for, hvordan vi i fremtiden vil sikre flere grønne biler på de danske veje.

Et blåt flertal efter Folketingsvalget er helt afgørende for, at infrastrukturplanerne kan blive til virkelighed. Socialdemokraterne har fremlagt en infrastrukturplan, hvor de siger, de vil prioritere 70 milliarder kroner. Men når Socialdemokratiet skal finansiere deres togfondsprojekter, udgifter til allerede besluttede projekter og vedligeholdelse, ja, så er regningen over 126 milliarder kroner. Det er tydeligt for enhver, at pengene i det socialdemokratiske regnestykke ikke passer. Man kan jo spørge sig selv, hvilke projekter der ikke skal prioriteres. Er det udvidelsen af fynske E20, eller skal vi undvære støjreducerende foranstaltninger?

Uanset stillingen efter et valg så skal der ikke være tvivl om, at mit fokus er på den fynske infrastruktur. Det skal være billigere at pendle over Storebælt, det skal være slut med alen lange køer på fynske motorveje – og de mange mennesker, som bor tæt på motorvejen, har fortjent seriøs støjreducerende foranstaltninger. Skal alt dette føres ud i livet – så stem blåt.