Heldagstur til København
50 gode fynboer tog turen fra Assens til København d. 14. marts. Turen bød på rundvisning på Christiansborg, frokost i Snapstinget og rundvisning i Hofteatret. Jeg havde æren af at være vært for turen og vise rundt på Christiansborg, hvor de engagerede deltagere havde mange gode spørgsmål. Rundvisningen på Hofteatret overlod jeg til en ekspert i teatret og teatrets 250 år gamle historie. Hun kunne fortælle spændende historier om Kong Christian d. 7., Dronning Caroline Mathilde og om skuespillerinden og dramatikeren Johanne og Johan Heiberg.

Efter besøget i Hofteatret gik bussen tilbage til Assens. Her blev der tid til amerikansk lotteri, hvor spændende præmier var på højkant.

Det var på alle måder en god og lærerig dag i godt selskab.

Med Ældreministeren på besøg hos Æblehaven
Mandag d. 12. marts besøgte jeg Plejecenter Æblehaven i Haarby sammen med Ældreministeren Thyra Frank (LA). Æblehaven har særligt fokus på at bekæmpe ensomhed. Det var også det, der var centrum for den rundvisning, vi fik på plejecentret. Vi hørte blandt andet om spis-sammen-arrangementer, vi talte med frivillige og besøgte et par af beboerne for at høre om, hvordan de hjælper til på plejecentret.

Ensomhed er en stor udfordring blandt ældre i Danmark. Faktisk kan ensomhed gå hen at blive så fatal, at man kan dø af det. Derfor er det en stor glæde at opleve, når plejecentre er særligt opmærksomme på problemet og gør noget for at komme det til livs.

Invitation til Politik og Biksemad – Tilmeld dig nu!

Den 23. maj kl. 18.00-20.00

Ældreminister Thyra Frank (LA) fortæller om, hvordan værdighed i ældreplejen gør en forskel for både den enkelte og de pårørende. Et værdigt ældreliv – det manglede bare!

Bolette Jørgensen, Næstformand i Det Etiske Råd, holder oplæg om rådets arbejde. Vi sætter de svære etiske spørgsmål om en værdig død til debat. Bolette vil også fortælle om rådets igangværende arbejde med temaet ‘livets afslutning’.

MF Jane Heitmann (V) vil efterfølgende bidrage med nyt fra Folketinget og udvalgenes arbejde med en værdig død, demens og andre kroniske sygdomme.

Praktisk information

Adresse: Bethesda Vissenbjerg Samlingshus, Vestergade 8, 5492 Vissenbjerg

Tilmelding: Anne-Louise.Terkelsen@ft.dk Pris: 125 kr. for biksemad (Drikkevarer kan tilkøbes på dagen). Indbetales til konto: 6880 1063667 i Totalbanken senest d. 14. maj. Arrangementet er åbent for alle.

Besøg på Blue Ocean Robotics
Først på måneden besøgte jeg ’Blue Ocean Robotics’ i Odense. Her blev jeg sammen med flere af mine politikerkollegaer klogere på velfærdsteknologier, der kan bidrage til det danske sundhedsvæsen.

Rigsrevisionen præsenterede i efteråret en rapport, der anslår, at 7-10 % af alle indlagte patienter i Danmark, svarende til ca. 60.000 patienter årligt, får en hospitalsinfektion. Det er en stor udfordring i vores sundhedssystem. Især er multiresistente bakterier en udfordring for særligt ældre og svækkede.

Hospitalsinfektioner kan bekæmpes med god rengøring, men også robotteknologi kan gøre en forskel. Og her kommer Blue Ocean Robotics ind i billedet. De står bag teknologi, der ved hjælp af UV lys kan desinficere og reducere bakterier med 50 %. Teknologien kan gøre en stor forskel for både patienter og personale – det vil blive både hurtigere og lettere at desinficere en operationsstue.

Det er en stor udfordring både for den enkelte og for samfundsøkonomien, at så mange rammes af sygehusinfektioner. Særligt for svækkede eller ældre kan en erhvervet infektion være fatal. Vi har derfor en stor forpligtigelse til at tænke i nye baner, så vi f.eks. kan dæmme op for det stadig større antal antibiotika resistente bakterier. Det skal være trygt for patienter at blive behandlet på et danske sygehus – ligesom det skal være trygt at gå på arbejde.

Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030
Regeringen har sat et ambitiøst mål. Vi skal de danske ghettoer til livs inden 2030.

Vi må og skal have gjort op med ghettoerne, og områder som f.eks. Vollsmose skal have en anden beboersammensætning, så vi får genskabt trygheden. Venstre har fremlagt et ambitiøst udspil, som på en række punkter tager livtag med udfordringerne. Der er slået huller i Danmarkskortet forstået på den måde, at der er geografiske områder i Danmark, hvor alt for få deltager aktivt og bidrager til fællesskabet. Man lever kort sagt i et parallelsamfund, hvor man f.eks. ofte ikke taler dansk, og mange går ikke på arbejde.

Parallelsamfundenes virkelighed er langt fra den, som de fleste fynboer er en del af. Mange af os står op hver morgen, kører vores børn i daginstitution eller sender dem afsted på cykel i skole. Vi går på arbejde, tager måske del i livet en sportsklub, og vores børn er en del af et fællesskab i en sportsklub eller på en musikskole. Jeg bliver umådelig trist og oprørt, når jeg ser tv-udsendelser om Vollsmose, hvor kvinder, der har været i Danmark i adskillelige år, f.eks. ikke taler dansk. Jeg undrer mig i den grad over den sløsethed, man har lagt for dagen i Odense Kommune i forhold til at sikre integrationen af disse kvinder. En ting er de indlysende konsekvenser ved ikke at kunne tale dansk og begå sig på f.eks. en arbejdsplads, en anden ting er, at disse kvinder alt for let bliver fastholdt i et livsmønster med helt andre værdisæt og normer, end dem vi værner om i Danmark. Det må stoppe – og hellere i dag end i morgen.

Venstres mål er, at der i 2030 ikke længere findes ghettoer i Danmark. Jeg ønsker, at mine børn og børnebørn skal vokse op i et langt mere homogent Danmark, hvor flere bidrager til den fælles velfærd, og hvor vi i langt højere grad værner om de danske værdier.

Ghettoområder som bl.a. Vollsmose skal løftes. Jeg bakker op om regeringens forslag om, at der afsættes midler til nedrivning og omdannelse af ghettoområder. At der kommer en mere håndfast styring med, hvem der kan bo i udsatte boligområder, og at vi i højere grad holder kommunerne op på deres ansvar for at sikre en bedre integration. Men meget starter med børnene. Derfor skal vi sikre en god start på livet for alle børn og unge – uanset hvor man bor. Desværre er børn i ghettoområder bagud på point fra starten, når de ikke fra barnsben lærer det danske sprog eller deres forældre prioriterer at bakke op om børnenes skolegang. Det skal vi rette op på.

Heldigvis er der mange indvandrer, der klarer sig godt. Og det er på alle måder glædeligt. Men vi er nødt til at sætte ind der, hvor der er problemer, så både børn og voksne bliver en integreret del af det Danmark, vi holder af.

Teleudspil
Regeringen har præsenteret et ambitiøst teleudspil. Et udspil, der skal bidrage til, at Danmark fastholder sin førerposition som et af verdens mest digitaliserede samfund. Udspillet indeholder 16 konkrete forslag, der skal være med til at sikre hurtig og sikker mobil- og internetdækning i alle dele af Danmark.

Det er en klar målsætning for Venstre og Regeringen, at alle husstande og virksomheder senest i 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100/30 Mbit/s. I 2017 havde 89 % adgang til dette. Vi er altså et stykke fra målet, så det kræver en særlig indsats.

Derfor vil vi bl.a. forøge og forlænge bredbåndspuljen. Vi vil afsætte yderligere 60 mio. kr., så der i alt er 100 mio. kr. i 2018. Vi vil også målrette puljen mod mere tyndtbefolkede områder, og byzoneadresser i bykommuner skal ikke længere kunne søge puljen. Og vi vil stille krav til mobilselskaberne om, at de skal sikre bedre og hurtigere mobildækning til ca. 25.000 adresser i hele landet.

Studietur til Japan
I uge 10 var jeg på studietur i Japan sammen med Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Her blev vi klogere på, hvordan man i Japan håndterer den store demografiske udfordring med et stigende antal ældre og faldende fødselstal. Vi var vidt omkring i Japan. Og vores program var tætpakket. Vi besøgte blandt andet en virksomhed, der arbejder med velfærdsteknologier, et plejehjem og en bydel, hvor et stort antal ældre beboere bidrager aktivt i bl.a. den lokale børnehave.

Et af turens højdepunkter var et besøg i det japanske parlament. I parlamentet holdt vi møde med det japanske sundhedsudvalg. Her diskuterede vi blandt andet udfordringer med at rekruttere arbejdskraft til plejesektoren. Japan har, som Danmark, udfordringer med at tiltrække varme hænder til ældreplejen.

I Japan er der ca. 2 børn i hver skoleklasse, som er kommet til verden, fordi forældre har modtaget fertilitetsbehandling. I Kyoto blev vi klogere på, hvad regionen gør for at komme dårlig fertilitet og faldende fødselstal til livs. Regionen håber, at man via single-party’s kan hjælpe kærligheden lidt på vej, så flere møder hinanden tidligere i livet og dermed har bedre chance for at få børn naturligt. Det initiativ kan få de fleste til at trække på smilebåndet, men der er da ingen tvivl om, at det er friskt at prøve konceptet af. Det dramatiske fald i børnetallet kræver, at man også i Japan tør tænke nyt.

Det er utrolig givende at besøge andre lande og finde inspiration til nye initiativer, som vi kan have glæde af hjemme i Danmark. For mig var det en øjenåbner, at man i Japan er meget bevidste om, hvor stor en rolle ensomhed og sociale relationer spiller – ikke bare i forhold til livsglæde og livskvalitet – men også i forhold til, hvor længe vi lever. Japan har f.eks. 147 ældre borgere over 110 år og fælles for dem alle er, at man gennem livet har haft stærke sociale relationer.

Med denne studietur i bagagen, går jeg til arbejdet som sundheds- og ældreordfører med ny viden og inspiration. Jeg tror, at vi alle har fået en håndfuld gode ideer med os hjem, som vi kan lade os inspirere af, når vi arbejder med de udfordringer, vi står over for i Danmark.