Torsdag 8. marts markeres kvindernes internationale kampdag verden over. Det er dagen, hvor der sættes fokus på kvinders rettigheder.

Dagen giver samtidig anledning til at se på, hvor langt vi er kommet på ligestillingsområdet.

I Danmark er vi nået rigtigt langt.

For os danske kvinder er der ikke meget at komme efter på ligestillingsfronten, hvis vi sammenligner vores hverdag og muligheder med kvinder i andre lande. Vi kan gifte os med den, vi elsker, vi har adgang til fri abort, vi kan vælge den uddannelse, der passer til os som menneske og vi kan søge job, hvor vi vil. Vi kan også eje jord, købe bolig, rejse hvorhen vi vil og oprette vores egen bankkonto. Det er langt fra selvfølgeligheder i alle dele af verden.

Men selvom vi har ligestilling på rigtigt mange områder i Danmark, er det vigtigt, at vi fortsat markerer dagen. For vi er ikke helt i mål endnu.

Særligt i indvandrermiljøer er der udfordringer, f. eks. i forhold til tryghed og trivsel for LGBT-personer.

Lad mig komme med et par eksempler: 13 procent af nydanske LGBTpersoner har tilkendegivet, at man har oplevet vold fra familien pga. seksualitet og 15 procent nydanske LGBTpersoner føler sig pressede til at gifte sig mod deres vilje. Det er bekymrende tal. Der er brug for en styrket indsats og for at få nedbrudt tabuer, så nydanske LGBT-personer i højere grad kan tale frit om deres seksualitet. Det hører med til at leve trygt og uden frygt, at man kan tale og begå sig frit uden at skulle bekymre sig om social isolation eller vold fra familien.

Regeringen har netop fremlagt en handlingsplan med en række fokuspunkter på ligestillingsområdet. Den samlede vision for planen er: » lle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentialer og talenter. Alle ressourcer skal i spil, og ingen skal opleve diskrimination på grund af køn, seksuel orientering eller kønsidentitet « . For at kunne opfylde visionen har regeringen opstillet fire indsatsområder.

Et af de indsatsområder lyder: Global ligestillingsindsats. Vi skal i Danmark gøre en aktiv indsats for kvinders rettigheder og ligestilling globalt. Mange steder i verden lider kvinder under ikke at have ret til at bestemme over deres eget liv. Det er vigtigt, at vi hjælper de kvinder.

På verdensplan bliver 15 millioner piger gift hvert år, inden de er fyldt 18 år. Det betyder, at hvert minut vies 28 mindreårige piger. Og ikke nok med det. Hvert eneste år bliver to millioner piger gravide, før de er fyldt 15 år. Disse tal kalder på handling. Vores danske internationale bidrag er især fokuseret på at sikre kvinder ret til at bestemme over egen krop og selv vælge, hvem de vil giftes med.

FN og de midler vi afsætter til udviklingsbistand spiller en central rolle.

Samtidig har vores indsats i EU og Nordisk Ministerråd stor betydning for, hvordan vi sammen kan » råbe « andre lande op og påvirke lokale politikere og organisationer. Ingen lande kan løfte opgaven alene, men sammen kan vi gøre op med tabuer og kulturelle dagsordener, så endnu flere får mulighed for at udfolde deres potentiale