I mange år har psykiatrien trængt til et løft, og nu lysner det forude. For med den netop indgåede satspuljeaftale på sundhedsområdet løfter vi nu psykiatrien.

Fra Venstres side er vi glade for aftalen, omend vi gerne havde set endnu flere penge afsat til nogle af samfundets svageste borgere -mennesker med psykiske lidelser -men hertil var der ikke fuld opbakning.

Jeg bruger mange timer på at mødes med danskerne ude i landet -både unge og ældre. Ofte møder jeg engagerede og ambitiøse unge, der viser stor interesse for vores samfund og de fællesskaber, de indgår i. Det bliver jeg både glad for og stolt over.

Jeg tænker ofte, at vores unge er meget vidende og modne. De gør alt det vi beder dem om: De arbejder hårdt i skolen, får gode karakterer, præsterer på deres uddannelser og har travlt med at » få taget hul på livet « . Det er stærkt, men det har måske også sin pris For kradser man lidt i overfladen, skjuler der sig også kedelige kendsgerninger.

Alt for mange unge viser tegn på mistrivsel, og i 2017 var hele 53 procent flere i kontakt med børne-og ungepsykiatrien.

Det er især angst og stress, som de unge kæmper med, og for os i Venstre er det en vigtig prioritet at styrke den tidlige og forebyggende indsats, så flere af vores unge får greb om livet.

Vi skal se de unge, allerede når de viser de første spæde tegn på mistrivsel, så vi undgår at de bliver patienter i psykiatrien.

Derfor jeg er glad for, at vi med satspuljeaftalen tilfører vigtige midler, der skal bidrage til at vende den kedelige udvikling.

Et nyt kompetencecenter skal hjælpe børn og unge, der er pårørende til personer med psykiske lidelser -for de er i højrisiko for selv at udvikle psykiske sygdomme.

Sidste år valgte kredsen at prioritere midler til gratis psykologhjælp til unge mellem 18-20 år -den mulighed udvides nu op til 21 år. Men også Headspace-tilbuddet styrkes, så endnu flere unge gratis og anonymt kan få rådgivning, hvis de mærker psykiske problemer eller udfordringer.

Vores unge fortjener en glad og sorgløs ungdom, uden psykiske belastninger.

Det er en vigtig prioritet for os i Venstre, at vende udviklingen og hjælpe de unge godt på vej. Med den nye satspuljeaftale tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Et nyt kompetencecenter skal hjælpe børn og unge, der er pårørende til personer med psykiske lidelser -for de er i højrisiko for selv at udvikle psykiske sygdomme.