Hvordan vil regeringen løse psykiatriens mest pressende udfordringer i forhold til diagnosticering, overdødelighed og uddannet personale? Vi venter stadig på et klart svar fra sundhedsminister Astrid Krag. Ministeren gemmer sig desværre bag et psykiatriudvalg, der først afslutter sit arbejde medio 2013.

Det står i skærende kontrast til de mange gyldne løfter, regeringspartierne udstedte i valgkampen. Psykiatrien skulle have et økonomisk løft, psykiatrien skulle prioriteres på finansloven, der skulle oprettes et psykiatriministerium.

Psykiatriske patienter lever i gennemsnit 20 år kortere, og de lider oftere af hjertesygdomme og diabetes end andre grupper. Det er en trist udvikling, der må bremses.

Et andet vigtigt og påtrængende problem er spørgsmålet om at få stillet den rigtige diagnose. De regionale forskelle falder i øjnene. I Hovedstaden lider 24% af patienterne af skitzofreni. Det tal er kun 17% i region Syddanmark.

Derfor bør man overveje om ikke også psykiatriske diagnoser ikke bør stilles ud fra et ensartet nationalt kodeks. Hvad enten man er patient i Hirtshals eller Helsingør, skal der være tryghed omkrig diagnosticeringen og behandlingsforløbet.

Men hvor er sundhedsministeren? Hvad vil sundhedsministeren gøre for at forbedre forholdene for de psykisk syge? Vi ved det ikke! Ministeren leder tilsyneladende fortsat efter svar i sin syltekrukke.

Af: MF Jane Heitmann (V), Psykiatri- og Forebyggelsesordfører