Kommentar til kronik ”Betal ved Kasse 1” af Jens Joel (S) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S), den 19. august 2013

Socialdemokraternes Jens Joel og Pernille Rosenkrantz-Theil har ikke styr på Venstres politik, når de her i avisen påstår, at Venstre vil øge brugerbetalingen på sundheds- og uddannelsesområdet. Venstre har aldrig foreslået øget brugerbetaling på hverken uddannelse eller sundhed. Fakta er derimod, at Jens Joel, Pernille Rosenkrantz-Theil og resten af den røde regering med åbne øjne har øget brugerbetalingen med 2 milliarder kroner på sundhedsområdet.

Regeringen skærer over de kommende fire år 538 millioner kroner af danskernes tilskud til høreapparater, 266 millioner kroner af pensionisters tilskud til håndkøbsmedicin og hæver desuden danskernes tandlægeregning med næsten 1,2 milliarder kroner. Kort sagt: Regeringen har øget brugerbetalingen og gjort det dyrere at være dansker. Så når Jens Joel og Pernille Rosenkrantz-Theil her i avisen skriver, at brugerbetaling er ”at spille hasard med den velstand og lighed, vi plejer at hylde”, gælder det så også, når det er dem selv, der øger brugerbetalingen? Så vidt jeg husker, var det også Socialdemokraterne, der sammen med SF foreslog, at hvis man har en kandidatgrad fra Danmark og flytter til udlandet for at arbejde, så skal man betale op til 170.000 kroner tilbage.

Helle Thorning-Schmidt sagde før valget, at øget brugerbetaling på sundhedsområdet ville være ”en tikkende bombe under den fri og lige adgang for børnefamilier, ældre og socialt udsatte”. To år efter har Socialdemokraterne åbenbart skiftet mening – igen. Vi burde efterhånden have vænnet os til Socialdemokraternes mange løftebrud. Det er da bemærkelsesværdigt, at de først forsøger at overbevise danskerne om, at de beskytter sundhedsområdet mod brugerbetaling, og derefter øger brugerbetalingen med 2 milliarder kroner. Og samtidig skyder Venstre i skoene, at vi vil øge brugerbetalingen.

Venstre har ingen planer om at øge brugerbetalingen. Både højere skatter og øget brugerbetaling gør det dyrere at være dansker, og det vil Venstre ikke være med til. Det, vi har efterspurgt, er derimod en fordomsfri debat om indretningen af vores nuværende brugerbetaling på sundhedsområdet. Hvorfor er det eksempelvis sådan, at hvis du i dag vælter på din cykel og brækker armen, så er behandlingen skattefinansieret, men hvis du slår tænderne, skal du selv betale? Det bør vi kunne have en fordomsfri debat om, uden at vi skal beskyldes for at ville øge brugerbetalingen. Regeringen har øget brugerbetalingen med 2 milliarder kroner uden at vurdere, om den nuværende fordeling er den bedste. I Venstre ønsker vi blot en åben og fordomsfri debat, om hvorvidt der kan findes en bedre fordeling af den eksisterende brugerbetaling på sundhedsområdet. For det må ikke blive dyrere at være dansker.

Af: MF Jane Heitmann (V), Psykiatri- og Forebyggelsesordfører