Mette Frederiksen lovede, at en ny regering ville lave en ungdomsdomstol inden for de første 100 dage. Det løfte er man nu løbet fra -ligesom med så mange andre løfter.

Og hvor bizart det end måtte lyde, ja, så er Socialdemokraterne nu imod en ungdomsdomstol.

Når Venstre sammen med de andre partier i blå blok mener, at en ungdomsdomstol for de 12-17 årige er en god ide, er det bl. a., fordi vi deler det synspunkt, som Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, tidligere har givet udtryk for.

Nemlig at vi i Danmark har problemer med unge, der spekulerer i at begå kriminalitet, før de bliver 15 år.

Alene i 2013 mistænkes 14-årige for at stå bag tre voldtæger, et forsøg på manddrab og 115 røverier.

Det må undre enhver, at det ikke får alarmklokkerne til at ringe hos regeringen og øjeblikkeligt at tage ansvar.

Det er ikke, fordi vi i Venstre mener, at man skal sætte børn i fængsel. I 2013 sad 12 mindreårige i fængsel hver dag, og det er bekymrende, at regeringen heller ikke her tager ansvar.

Når en ungdomsdomstol er et godt initiativ, er det fordi en ungdomsdomstol som bemandes af særlige dommere og børnesagkyndige vil have optimale muligheder for at skræddersy den sanktion, der vil være mest effektiv.

Derudover vil Venstre oprette en ny ungdomskriminalforsorg, som skal stå for tilsynet af de ungdomsinstitutioner, som tager sig af unge, der har begået hård kriminalitet. Målet er bl. a. at styrke den pædagogiske indsats og opnå et mere konsekvent regelsæt for denne særlige hårde kerne af unge kriminelle.

Venstre ønsker en konsekvent retspolitik for de unge 12-17-årige, som bevæger sig ud i en kriminel løbebane og bedre muligheder for at hjælpe de unge tilbage på rette vej.