Regeringens finanslovsforslag reducerer midlerne til forebyggelse med næsten 30 procent. Det betyder at vigtige indsatser på eksempelvis astma, alkohol og allergi området er i fare for at forsvinde. Også forebyggelsesindsatser på hiv-området er i fare for enten at forsvinde eller blive reduceret. Regeringen har netop lanceret en række forebyggelsespakker, som blandt andet skal styrke indsatsen på tobak og alkoholområdet, ligesom seksuel sundhed er prioriteret via forebyggelsespakkerne. Hvordan hænger det sammen med at regeringen foreslår at skære en tredjedel af forebyggelsesmidlerne?

I forebyggelsespakkerne lægger Sundhedsstyrelsen op til at kommunerne skal styrke samarbejdet med de frivillige organisationer, som for eksempel Aids Fondet.  Sexsygdomme og ufrivillige graviditeter medfører hvert år 10.000 hospitalsbesøg og 50.000 ambulante hospitalsbesøg. Derfor er vigtigt at, vi fra politisk hold, understøtter de frivillige organisationer, som jo arbejder aktivt sammen med bl.a. vores folkeskoler. Jo tidligere vi forebygger jo større effekt. Det er ubetinget de svageste grupper, som har størst glæde af forebyggelsesindsatsen. Derfor skaber regeringen ulighed i sundhedsvæsenet ved at reducere midlerne til forebyggelse – det er en rigtig ærgerlig, dyr og uhensigtsmæssig udvikling, som vil trække folkesundheden i den forkerte retning.

Af Jane Heitmann (V), Psykiatri- og Forebyggelsesordfører