Dansk Industri har igen i år lavet en undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunerne og det er trist læsning for alle os i Faaborg-Midtfyn. Siden 2012 er vi raslet 17 pladser ned og er nu placeret som nr. 80 ud af 98 kommuner. Det er alarmerende og bør give anledning til dybe panderynker på Borgmesterkontoret.

Hvis man dykker lidt ned i tallene for hvordan borgmester Hans Jørgensen (S) møder erhvervslivet – ja, så kan det ikke overraske, at Faaborg-Midtfyn Kommune placerer sig i den absolutte bund. Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid i Faaborg-Midtfyn Kommune 78 dage. Tilsvarende er byggesagsbehandlingstiden  i f.eks. Nordfyns Kommune 44 dage og i Vejle bare 7 dage. Jeg behøver vel næppe skrive, at begge kommuner har en Venstre borgmester i spidsen.

I Venstre er vi optagede af at skabe vækst og rigtige arbejdspladser. Derfor er det bekymrende at se, hvor ringe service der ydes til erhvervslivet. Vi ved jo alle sammen, at trives erhvervslivet – så trives hele kommunen.

Ungdomsarbejdsløsheden blandt vores unge mellem 16 og 24 år er i Faaborg-Midtfyn Kommune højere end landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende for gruppen mellem 25 og 29 år. Set i det lys er det altafgørende, at kommunen ikke virker som en vækstbremse – men derimod lægger sig i selen for at komme virksomheder og erhvervsliv i møde, så vi kan få skabt jobs og varige arbejdspladser. Vores unge skal ikke uddanne sig til arbejdsløshed, men til et aktivt arbejdsliv med udsigt til lokale jobs med vækstpotentiale og udviklingsmuligheder. Det arbejder vi for i Venstre.

Af:  Jane Heitmann (V), Medlem af Kommunalbestyrelsen Faaborg-Midtfyn Kommune