EU landene har i slutningen af september indgået et kompromis om den fremtidige landbrugspolitik i EU. Fremtidens landbrugspolitik vil være mere miljøvenlig fordi landbrugsstøtten betinges af, at landmændene overholder en række grønne krav. Der kommer også en anden fordeling af landbrugsstøtten, således at de nye EU-lande i øst får mere i støtte, mens vestlige lande får mindre. Sidst men ikke mindst, kan de unge landmænd under 40 år fra 2015 søge op til 25 pct. i etableringsstøtte.  Samlet set er det fornuftige ændringer af EU’ landbrugspolitik.

På ét væsentligt punkt vil forslaget til EU’s landbrugspolitik dog skade dansk landbrug betydeligt. Reformen flytter beslutninger om den fælles landbrugspolitik fra EU til nationalstaterne. Det er et tilbageskridt. Vi ved alle sammen, at lande som bl.a. Frankrig og Polen er mere villige til at støtte landbruget end vi er i Danmark. Konkret giver reformen mulighed for, at den danske regering med fødevareminister Karen Hækkerup (S) i spidsen kan fjerne 15 pct. af den direkte landbrugsstøtte til landmændene.  Støtten kan efterfølgende bruges på andre initiativer. Vi kender regeringen – og  jeg er dybt bekymret for, om regeringen med et snuptag vil bruge pengene på klimarestriktioner, yderligere miljø tiltag og tvivlsomme projekter under  Carsten Hansen’s landdistrikts ressort.  Initiativer som hverken skaber vækst og beskæftigelse.

Det er som om, at regeringen ikke har forstået alvoren af denne re-nationalisering i landbrugspolitikken.  Regeringen rejser rundt med en teoretisk beregninger der viser, at selv om Frankrig måtte fastholde de 15 pct. i direkte støtte og Danmark fjerner pengene, vil det give en forskel på syv euro pr. hektar. Isoleret set er lidt over 50 kr. pr. hektar ikke meget, men det er en yderligere forværring af dansk konkurrenceevne som kommer oven på en række særafgifter, som i forvejen er en vækstdræber for landbruget. Dertil kommer en stribe eksempler fra landbruget på overimplementeringer af EU-lovgivning som har en direkte og umiddelbar skadelig effekt på den danske konkurrenceevne.

Fra Venstres side har vi tidligere gjort det klart, at vi ikke ønsker, at den danske regering  flytter midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsmidlerne. Det vil være en vækst dræber hvis Danmark går engang i forhold til de øvrige Europa. By-, Bolig,- og Landdistriksminister Carsten Hansen og Fødevareminister Karen Hækkerup må komme på banen nu og garantere dansk landbrug, at man ikke har til hensigt at forringe dansk konkurrenceevne yderligere.

Af: MF Jane Heitmann (V), medlem af Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune