På Fyn har vi stærke traditioner for frit skolevalg. Særlig i Faaborg-Midtfyn og i Nyborg Kommune vælger mange forældre friskolerne til. I Venstre bakker vi fuldt og helt op om forældres ret til at vælge den skoleform, som passer bedst til det enkelte barn og den enkelte familie.

Det undrer mig i den grad, at Socialdemokraterne har en målsætning om, at ca.

halvdelen af de børn, som i dag går på en fri-eller privatskole, skal gå på en folkeskole.

Hvorfor? Vi skal have en stærk folkeskole -ingen tvivl om det. Men det er afgørende, at forældre også kan vælge andre skoleformer til.

Jeg er mor til tre børn og har haftbørn både på en folkeskole og på en friskole.

Begge dele har vi som familie været glade for, fordi vi har kunnet vælge den skoleform, som har passet bedst til det enkelte barn. At have et barn på en fri-eller en privatskole er jo ikke gratis. For os i Venstre er det en klar prioritet at understøtte den lokale skoleøkonomi, så de enkelte skoler har muligheden for at holde forældrebetalingen så langt nede som muligt. Det betyder, at flere har økonomisk mulighed for at vælge fri-og privatskolen til.

Derfor har vi hævet tilskuddet, eller ” koblingsprocenten” som det kaldes, fra 71 procent til 76 procent. Det er en klar styrkelse af det frie valg, når flere får mulighed for at vælge en alternativ skoleform til.

Socialdemokraterne, derimod, vil svække det frie valg. Her har man et ønskes om, igen, at sænke koblingsprocenten til 71 procent. Særlig trist er det, fordi sådan en økonomisk nedskallering af tilskuddet, ifølge Dansk Friskoleforening, vil gå hårdt ud over friskoler i landdistrikterne.

Dansk Friskoleforening forudser, at op mod 100 friskoler – særligt i landdistrikterne -må lukke, hvis koblingsprocenten sænkes til 71 procent. Der er en klar skillelinje mellem de partier, som vil understøtte de frie valg og de partier, som vil begrænse danskernes mulighed for frit at kunne vælge skole, dagpleje og ældrepleje -for nu blot at nævne et par eksempler. Jeg er ikke i tvivl: Jeg vælger retten til at kunne bestemme over mit eget og min families liv.