Regeringen har afsat 250 mio. kr. årligt de kommende fire år til at sikre dagtilbud af høj kvalitet og tidlige forældreindsatser med fokus på barnets trivsel og læring. Mon ikke de fleste er enige, når jeg siger, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn. Som mor til tre børn ved jeg, at vores børn er det dyrebareste, vi har, både som forældre og som samfund. Det er derfor en af vores vigtigste opgaver at sikre, at alle børn får den gode start på livet, som de fortjener. Men det kan være svært. Også i Danmark findes der udsatte og sårbare familier.

Familier, hvor pædagogerne i vuggestuen, sundhedsplejersken ved hjemmebesøgene eller dagplejemoren i dagplejen spiller en lidt større rolle, når barnet skal hjælpes på vej i udviklingen i de første år. For mig er det en prioritet at styrke samarbejdet mellem familien, daginstitutionerne og sundhedsplejersken, så vi i fællesskab kan sikre alle børn en bedre start på livet. Udviklingen i de første 1000 dage er afgørende for livet i skolerne, på arbejdsmarkedet og i hverdagen sidenhen. Og derfor skal alle sikres en plads i fællesskabet fra allerførste dag.

Venstre ønsker at give pædagoger og dagplejemødrene de kompetencer, de har brug for, for at hjælpe de sårbare børn – alle har ret til en god start på livet.