Svar til Karen Klint (S) i FAA den 26. juni 2014 ”Nej, til politisk drilleri”

Venstre har netop via satspuljen sikret psykiatrien et markant økonomisk løft på hele 2,2 mia – og det har intet med politisk drilleri at gøre. Karen Klint skyder på Venstre for ikke, at ville psykiatrien. Intet kunne være mere forkert. Psykiatrien har adskillelige udfordringer bl.a. i forhold til ventelister, hurtig udredning og behandling og reduktion af tvang. Sandheden er, at forhandlingerne om satspuljemidlerne til psykiatrien brød sammen fordi regeringen ikke havde det samme høje ambitionsniveau som Venstre, da den økonomiske ramme skulle fastlægges.  Men sandheden er ilde hørt, kan jeg forstå på Karen Klints indlæg. Egentlig undrer det mig, at regeringen ikke bakkede op om, at booste psykiatrien økonomisk, for de røde partier gik til valg på, at løfte psykiatrien med 2 mia. og sætte psykiatrien på finansloven. Det lader til, at man også har glemt alt om det løfte.

Det er ikke første gang, at satspuljeforhandlingerne bryder sammen. Ved sidste års forhandlinger fremlagde Venstre en klokkeklar ambition om at, reducere brugen af tvang i psykiatrien – og fastsætte nationale mål for indsatsen. Men regeringen ville ikke være med. Netop reduktion af tvang i psykiatrien, har regeringens eget psykiatri udvalg ellers peget på, som et væsentligt indsatsområde. Derfor undrede det mig også dengang, at regeringen ikke er lidt mere ambitiøs på psykiatriens vegne. Heldigvis rykkede regeringen sig også på det punkt og i finanslovsaftalen blev det skrevet ind, at brugen af tvang skal reduceres med 50 % i 2020 – og det er gode nyheder for mennesker med psykiske lidelser.

Venstre vil gerne sikre alle patienter en behandlingsgaranti på 30 dage. Ingen bliver raske af, at stå på venteliste og jo før man bliver behandlet jo hurtigere kommer man tilbage til et aktive fritids-, familie- og arbejdsliv. Vi havde gerne med satspuljeaftalen givet patienter både i børn-, unge- og voksenpsykiatrien en ny rettighed – nemlig retten til hurtig behandling. Men regeringen vil ikke være med. Det er paradoksalt, at der ofte er lange ventelister i offentlig regi, mens der samtidig er ledig kapacitet i privat regi. For os i Venstre er det ikke væsentligt, om man bliver behandlet i offentlig eller privat regi. Det vigtigste er, at man kommer hurtigt i behandling og tilbage til livet.

Med en økonomisk ramme på 2,2 mia. er vi godt på vej til at løfte psykiatrien og bevæge os mod den ligestilling af fysiske og psykiske sygdomme, som vi netop i satspuljekredsen aftalte under VK-regeringen i 2007. Nu glæder jeg mig til at ”se pengene arbejde” og gøre gavn for de hundrede tusindvis af danskere, som er i berøring med psykiatrien – og Venstre vil følge opmærksomt med.