Vores ældre medborgere skal behandles værdigt, og livskvalitet bør være en selvfølge. Nu tager vi i Venstre et vigtigt skridt mod en mere værdig pleje og omsorg. Vi har sammen med de andre blå partier afsat to milliarder kroner ekstra på finansloven til et løft af indsatsen for vores ældre på landets plejehjem.

Alle mennesker ønsker at bestemme over deres eget liv og gøre lige præcist det, der giver glæde i den enkeltes hverdag. Det ændrer sig ikke blot, fordi man bliver ældre, men det gør evnen til selv at definere rammerne i ens hverdagsliv.

Nu sikrer vi, at ældre tilbydes mere hjælp til at gøre nogle af de ting, man altid har holdt af, men som man måske ikke længere kan klare alene. Med finansloven for 2017 indfører vi en klippekortordning, hvor beboerne på landets plejehjem hver uge selv kan bestemme hvilke aktiviteter eller oplevelser, man ønsker en ekstra hjælp og støtte til. Hjælpen skal selvfølgelig ligge ud over den pleje, man allerede modtager.

Én ønsker måske at gå en tur i skoven eller komme på indkøbstur i byen, mens en anden måske har brug for hjælp til at lakere neglene eller gøre rent, inden der kommer gæster til kaffe. Klippekortet giver valgfrihed, og hjælpen til ældre gøres mere fleksibel og individuel.

For nylig besøgte jeg et plejehjem og blev mødt med duften af frikadeller.

Jeg blev faktisk helt sulten, selv om det var tidligt på formiddagen. Når vi nu som noget nyt afsætter midler til at styrke madoplevelsen og den gode ernæring på plejehjem, så er jeg ikke i tvivl om at vi kan gøre en forskel for især småt-spisende ældre. Pengene fra finansloven skal bruges til at etablere køkkener på de plejehjem, hvor de ikke findes. Maden tilberedes på stedet og dermed bringes både mad, duft og muligheden for selv at deltage i madlavningen tættere på vores ældre.

Jeg er sikker på, at den gode madoplevelse vil gøre en mærkbar forskel og på den lange bane bidrage til mere livsglæde, når man samles om det gode måltid.